COVID-19 Fight
Összesen 144 találat 9 szótárban. Részletek
idézi
  1. quote
   USA: kwoʊ't UK: kwoʊt
  1. quote
   USA: kwoʊ't UK: kwoʊt
  1. conjure up
   USA: kɔ'nʤəː· ʌ'p UK: kənʤʊə ʌp
  1. cite
   USA: saɪ't UK: saɪt
idézéskif
  1. warrant to appear
   USA: wɔː'rʌ·nt tʌ· ʌ·pɪ'r UK: wɔrənt tuː əpɪər
  1. subpoena
   USA: sʌ·piː'nʌ· UK: səpiːnə
  1. conjuration
   UK: kɔnʤʊreɪʃn
  1. citation
   USA: saɪ·teɪ'ʃʌ·n UK: saɪteɪʃn
  1. szl AUS blue
   USA: bluː' UK: bluː
idézésre nem jelenik megi
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
idézést kézbesít vkineki
  1. serve a summons on sy
   USA: səː'v eɪ' sʌ'mʌ·nz ɔ'n saɪ'
idézetfn
  1. biz quote
   USA: kwoʊ't UK: kwoʊt
  1. A "Lenni vagy nem lenni" a legismertebb Hamlet-idézet.
    1. "To be or not to be" is the most popular quote from Hamlet.
  1. quotation
   USA: kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: kwoʊteɪʃn
  1. Sok könyv elején találunk egy írótól vagy filozófustól származó idézetet.
    1. At the beginning of many books there is a quotation from a writer or a philosopher.
  1. citation
   USA: saɪ·teɪ'ʃʌ·n UK: saɪteɪʃn
idézet, idézésfn
  1. citation
   USA: saɪ·teɪ'ʃʌ·n UK: saɪteɪʃn
idézhetőmn
  1. quotable
   USA: kwoʊ'tʌ·bʌ·l UK: kwoʊtəbl
idézőjelkif
  1. speech marks
   USA: spiː'tʃ mɔ'rks UK: spiːtʃ mɑks
  1. quotation marks
   USA: kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n mɔ'rks UK: kwoʊteɪʃn mɑks
  1. inverted commas
   USA: ɪ"nvəː'tʌ·d kɔ'mʌ·z UK: ɪnvəːtɪd kɔməz
  1. apostrophe
   USA: ʌ·pɔ'strʌ·fiː· UK: əpɔstrəfiː
idézőjel (')kif
  1. single quote
   USA: sɪ'ŋgʌ·l kwoʊ't UK: sɪŋgl kwoʊt
idézőjel (")kif
  1. quote mark
   USA: kwoʊ't mɔ'rk UK: kwoʊt mɑk
  1. quotation marks
   USA: kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n mɔ'rks UK: kwoʊteɪʃn mɑks
  1. inverted commas
   USA: ɪ"nvəː'tʌ·d kɔ'mʌ·z UK: ɪnvəːtɪd kɔməz
idézőjel bezárvai
  1. unquote
   USA: ʌ'nkwoʊ't UK: ʌnkwoʊt
idézőjelekkif
  1. inverted commas
   USA: ɪ"nvəː'tʌ·d kɔ'mʌ·z UK: ɪnvəːtɪd kɔməz
idéző(mágus)fn
  1. sorcerer
   USA: sɔː'rsəː·əː· UK: sɔːsərər
  1. conjurer
   UK: kʌnʤərər
emlékezetébe idézi
  1. carry back
   USA: kæ'riː· bæ'k UK: kæriː bæk
megcsonkítva idézi
  1. garble
   USA: gɔ'rbʌ·l UK: gɑbl
rosszul idézi
  1. misquote
   USA: mɪ"skwoʊ't UK: mɪskwoʊt
szellemet idézi
  1. conjure
   USA: kɔ'nʤəː· UK: kənʤʊə
árutorlódást idéz elői
  1. glut
   USA: glʌ't UK: glʌt
pangást idéz elői
  1. depress
   USA: dʌ·pre's UK: dɪpres
pontatlan idézetfn
  1. misquotation
   UK: mɪskwoʊteɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása