igénybe veszi
  1. biz tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. requisition
   USA: re"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: rekwɪzɪʃn
 1. kat
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
  1. have resort to
   USA: hæ'v riː·sɔː'rt tʌ· UK: hæv rɪzɔːt tuː
  1. draw on
   USA: drɔː' ɔ'n UK: drɔː ɔn
igénybe veszi vminek a segítségétkif
túlságosan igénybe veszi
  1. overtax
   USA: oʊ'vəː·tæ"ks UK: oʊvətæks
erősen igénybe vesz vmiti
közreműködését igénybe veszii
  1. enlist the services of sy
   USA: e·nlɪ'st ðiː· səː'vʌ·sʌ·z ʌ·v saɪ'
katonai célra igénybe veszi
  1. commandeer
   USA: kɔ"mʌ·ndɪ'r UK: kɔməndɪər
helyet vesz igénybekif
  1. take up space
   USA: teɪ'k ʌ'p speɪ's UK: teɪk ʌp speɪs
idöt vesz igénybekif
  1. take up time
   USA: teɪ'k ʌ'p taɪ'm UK: teɪk ʌp taɪm
protekciót vesz igénybei
  1. pull strings
   USA: pʊ'l strɪ'ŋz UK: pʊl strɪŋz
ennek/ehhez idő kell/ez időt vesz igénybekif
  1. it takes time
   USA: ʌ·t teɪ'ks taɪ'm UK: ɪt teɪks taɪm
sok időt vesz igénybekif
  1. it takes up a lot of time
   USA: ʌ·t teɪ'ks ʌ'p eɪ' lɔ't ʌ·v taɪ'm UK: ɪt teɪks ʌp eɪ lɔt ɔv taɪm
nem tart soká/nem vesz sok időt igénybekif
  1. it will not take long
   USA: ʌ·t wʌ·l nɔ't teɪ'k lɔː'ŋ UK: ɪt wɪl nɔt teɪk lɔŋ
erőszakot vesz igénybekif
  1. have recourse to force
   USA: hæ'v riː'kɔː·rs tʌ· fɔː'rs UK: hæv rɪkɔːs tuː fɔːs
nem vesz igénybe vmiti
  1. forgo, forwent, forgone
   UK: fɔːgoʊ fɔːwent fɔːgɔn
  1. forego, forewent, foregone
   UK: fɔːgoʊ fɔːwent fɔːgɔn
  1. forbear, forbore, forborne
   UK: fɔːbeər fɔːbɔːr fɔːbɔːn
szakértők - Azok a személyek, akiket a vállalkozók vesznek igénybe a szerződések teljesítésekor. (PHARE)fn
  1. experts
   USA: e'kspəː·ts UK: ekspəːts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása