COVID-19 Fight
Összesen 89 találat 9 szótárban. Részletek
igazimn
  1. very
   USA: ve'riː· UK: veriː
  1. veritable
   USA: ve'rʌ·tʌ·bʌ·l UK: verɪtəbl
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. átv tangible
   USA: tæ'nʤʌ·bʌ·l UK: tænʤəbl
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Az országot igazi királyi nagylelkűséggel kormányoztad.
    1. You have governed the realm with right royal gentleness.
  1. real
   USA: riː'l UK: rɪəl
  1. átv pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
  1. biz India pukka
   UK: pʌkə
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Mindent rendesen csinálunk, a könyv szerint.
    1. We'll do it all properly, like the book.
  1. authentic
   USA: ʌ·θe'nɪ·k UK: ɔːθentɪk
  1. actual
   USA: æ'kʃʌ·l UK: æktʃʊəl
igazi angolkif
  1. pukka englishman
   UK: pʌkə ɪŋglɪʃmən
igazi angyal ez a nőkif
  1. she is an angel of a woman
   USA: ʃiː' ʌ·z ʌ·n eɪ'nʤʌ·l ʌ·v eɪ' wʊ'mʌ·n UK: ʃiː ɪz ən eɪnʤl ɔv eɪ wʊmən
igazi fickókif
  1. some guy
   USA: sʌ'm gaɪ' UK: sʌm gaɪ
igazi hazafikif
  1. true blue
   USA: truː' bluː' UK: truː bluː
igazi jó haverkif
igazi jó pajtáskif
igazi színében mutatkozikkif
  1. declare oneself
   USA: dɪ·kle'r wʌ"nse'lf UK: dɪkleər wʌnself
igazi történetefn
  1. inside
   USA: ɪ'nsaɪ"d UK: ɪnsaɪd
igazi, valóságosmn
  1. real
   USA: riː'l UK: rɪəl
az igazikif
  1. the real thing
   USA: ðiː· riː'l θɪ'ŋ UK: ðiː rɪəl θɪŋ
  1. just the thing
   USA: ʤʌ·st ðiː· θɪ'ŋ UK: ʤʌst ðiː θɪŋ
nem igazimn
  1. biz synthetic
   USA: sɪ"nθe'tɪ·k UK: sɪnθetɪk
az igazi emberkif
  1. he is the very man
   USA: hiː' ʌ·z ðiː· ve'riː· mæ'n UK: hiː ɪz ðiː veriː mæn
ez az igazi!kif
  1. that's the ticket!
   UK: ðəts ðiː tɪkɪt
  1. quite the cheese!
   USA: kwaɪ't ðiː· tʃiː'z UK: kwaɪt ðiː tʃiːz
ez az igazikif
  1. that's the real maccoy
   UK: ðəts ðiː rɪəl mækkɔɪ
  1. that is the real thing
   USA: ðʌ·t ʌ·z ðiː· riː'l θɪ'ŋ UK: ðət ɪz ðiː rɪəl θɪŋ
ő az igazi emberkif
  1. he is the very man
   USA: hiː' ʌ·z ðiː· ve'riː· mæ'n UK: hiː ɪz ðiː veriː mæn
a szó igazi értelmébenkif
  1. in the proper sense of the word
   USA: ɪ'n ðiː· prɔ'pəː· se'ns ʌ·v ðiː· wəː'd UK: ɪn ðiː prɔpər sens ɔv ðiː wəːd
ez az igazi! helyes!kif
  1. that's the ticket!
   UK: ðəts ðiː tɪkɪt
megfelelo modon elrendezni; sorba rendezni; utba igazittani; (vezenyelni egy felvonulason).fn
  1. marshal
   USA: mɔ'rʃʌ·l UK: mɑʃl
igazíti
  1. regulate
   USA: re'gyʌ·leɪ"t UK: regjʊleɪt
  1. adjust
   USA: ʌ·ʤʌ'st UK: əʤʌst
  1. Profilból is megnézte magát, és megigazított egy hajcsatot a füle mellett.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása