COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 8 szótárban. Részletek
igazgatásfn
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. administration
   USA: æ·dmɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪnɪstreɪʃn
rossz igazgatásfn
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
rendőri igazgatás alá helyezésfn
 1. tört
  1. ír proclamation
   USA: prɔ"klʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: prɔkləmeɪʃn
fogyasztási adók igazgatásai
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
közvetett adók igazgatásai
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)kif
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
igazgatásfn
  1. e Verwaltung
   fɛɐ'valtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verwaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Verwaltung
  1. rég Svájc e Pflege
   'pfleːgə
   1. birtokos eset:
   2. Pflege
  1. e Direktion
   dirɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Direktionen
   1. birtokos eset:
   2. Direktion
  1. e Administration
   atminɪstra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Administrationen
   1. birtokos eset:
   2. Administration
igazgatásnincs
igazgatásfn
igazgatásinincs
igazgatásimn
igazgatási és bírói szervezetnincs
 1. középkor
  1. curia
   cúria
adminisztratív / igazgatási dolgozófn
területi igazgatási központnincs
 1. római jog
  1. curia
   cúria
egyházi lovagrendben a legkisebb igazgatási egység elöljárójanincs
a római birodalom négy igazgatási körzetének egyikenincs
 1. Diocletianus korában
igazgatásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása