COVID-19 Fight
Összesen 44 találat 8 szótárban. Részletek
igazolásfn
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. voucher
   USA: vaʊ'tʃəː· UK: vaʊtʃər
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
  1. substantiation
   USA: sʌ·bstæ"nʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: səbstænʃɪeɪʃn
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
 1. jog
  1. legitimation
   UK: lɪʤɪtɪmeɪʃən
  1. justification
   USA: ʤʌ"stʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ʤʌstɪfɪkeɪʃn
  1. excuse
   USA: ɪ·kskyuː'z UK: ɪkskjuːz
  1. exculpation
   UK: ekskʌlpeɪʃən
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. certification
   USA: səː"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: səːtɪfɪkeɪʃn
  1. certificate
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
igazolás (EU)fn
  1. certification
   USA: səː"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: səːtɪfɪkeɪʃn
igazolás (PHARE)fn
  1. certification
   USA: səː"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: səːtɪfɪkeɪʃn
igazolást adkif
  1. certify to
   USA: səː'tʌ·faɪ" tʌ· UK: səːtɪfaɪ tuː
igazolást, bizonyítványt kiad (PHARE)kif
  1. (to) issue a certificate
   USA: tʌ· ɪ'ʃuː· eɪ' səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: tuː ɪʃuː eɪ sətɪfɪkeɪt
jótállási igazoláskif
  1. commercial warranty
   USA: kʌ·məː'ʃʌ·l wɔː'rʌ·ntiː· UK: kəməːʃl wɔrəntiː
letéti igazoláskif
  1. certificate of deposit
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v dʌ·pɔ'zʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt ɔv dɪpɔzɪt
okirati igazolásfn
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
orvosi igazoláskif
  1. medical certificate
   USA: me'dʌ·kʌ·l səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: medɪkl sətɪfɪkeɪt
átvétel igazolása (EU)kif
  1. proof of acceptance
   USA: pruː'f ʌ·v ʌ·kse'ptʌ·ns UK: pruːf ɔv əkseptəns
átvétel igazolása (PHARE)kif
  1. proof of acceptance
   USA: pruː'f ʌ·v ʌ·kse'ptʌ·ns UK: pruːf ɔv əkseptəns
vminek igazolásárakif
bizonyitvány, igazolás, dokumentfn
  1. certificate
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
jótállási igazolás (EU)kif
  1. commercial warranty
   USA: kʌ·məː'ʃʌ·l wɔː'rʌ·ntiː· UK: kəməːʃl wɔrəntiː
származási igazolás (EU)kif
  1. certificate of origin
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɔrɪʤɪn
jótállási igazolás (PHARE)kif
  1. commercial warranty
   USA: kʌ·məː'ʃʌ·l wɔː'rʌ·ntiː· UK: kəməːʃl wɔrəntiː
származási igazolás (PHARE)kif
  1. certificate of origin
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɔrɪʤɪn
hitelesítés, okmányokkal való igazolás (PHARE)fn
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
igazolásfn
  1. iskolában e Entschuldigung
   ɛnt'ʃʊldɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Entschuldigungen
   1. birtokos eset:
   2. Entschuldigung
igazolásfn
  1. e Verifikation
   veːrifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Verifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Verifikation
  1. r Schein
   'ʃaɪn
   1. többes szám:
   2. Scheine
   1. birtokos eset:
   2. Scheines
   3. Scheins
  1. r Nachweis
   'naːxvaɪs
   1. többes szám:
   2. Nachweise
   1. birtokos eset:
   2. Nachweises
  1. e Legitimation
   leːgitima'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Legitimationen
   1. birtokos eset:
   2. Legitimation
  1. e Demonstration
   demɔnstra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Demonstrationen
   1. birtokos eset:
   2. Demonstration
  1. r Beweis
   bə'vaɪs
   1. többes szám:
   2. Beweise
   1. birtokos eset:
   2. Beweises
  1. e Bestätigung
   1. többes szám:
   2. Bestätigungen
   1. birtokos eset:
   2. Bestätigung
  1. e Bescheinigung
   bə'ʃaɪnɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bescheinigungen
   1. birtokos eset:
   2. Bescheinigung
  1. r Beleg
   bə'leːk
   1. többes szám:
   2. Belege
   1. birtokos eset:
   2. Beleges
   3. Belegs
  1. r Ausweis
   'aʊsvaɪs
   1. többes szám:
   2. Ausweise
   1. birtokos eset:
   2. Ausweises
  1. s Attest
   a'tɛst
   1. többes szám:
   2. Atteste
   1. birtokos eset:
   2. Attestes
   3. Attests
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása