Összesen 195 találat 9 szótárban. Részletek
igazság1
  1. verity
   USA: ve'rʌ·tiː· UK: verɪtiː
  1. veracity
   USA: vəː·æ'sʌ·tiː· UK: vəræsɪtiː
  1. veraciousness
   UK: vəreɪʃəsnəs
  1. truth
   USA: truː'θ UK: truːθ
  1. Borban az igazság.
    1. In wine there is truth.
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. sooth
   UK: suːθ
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. justice
   USA: ʤʌ'stʌ·s UK: ʤʌstɪs
igazságok1
  1. verities
   USA: ve'rʌ·tiː·z UK: verɪtɪz
igazságok13
  1. eternal verities
   USA: iː·təː'nʌ·l ve'rʌ·tiː·z UK: ɪtəːnl verɪtɪz
igazságos3
  1. rightful
   USA: raɪ'tfʌ·l UK: raɪtfəl
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja.
    1. And you have said: The way of the Lord is not right.
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Aligha lennék igazságos iránta.
    1. I can hardly be just to him.
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Nem igazságos, hogy őt elengeditek, engem pedig nem!
    1. It's not fair that she's allowed to go and I'm not!
  1. evenhanded
   USA: iː·vʌ·nhæ'ndʌ·d UK: iːvnhændɪd
  1. even-handed
   USA: iː·vʌ·nhæ'ndʌ·d UK: iːvnhændɪd
  1. equitable
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l UK: ekwɪtəbl
igazságosan4
  1. rightfully
   USA: raɪ'tfʌ·liː· UK: raɪtfəliː
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
igazságosan ítél2
  1. hold the scales even
   USA: hoʊ'ld ðiː· skeɪ'lz iː'vʌ·n UK: hoʊld ðiː skeɪlz iːvn
igazságosan osztozni13
  1. share and share alike
   USA: ʃe'r ʌ·nd ʃe'r ʌ·laɪ'k UK: ʃeər ənd ʃeər əlaɪk
igazságos bíró13
  1. upright judge
   USA: ʌ'praɪ"t ʤʌ'ʤ UK: ʌpraɪt ʤʌʤ
igazságos, elfogulatlan, pártatlan3
  1. impartial
   USA: ɪ"mpɔ'rʃʌ·l UK: ɪmpɑʃl
igazságosság1
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. justice
   USA: ʤʌ'stʌ·s UK: ʤʌstɪs
igazságos; szőke, világos3
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
igazságos volta vminek1
  1. justness
   UK: ʤʌstnəs
igazságot megmásít2
  1. prevaricate
   UK: prɪværɪkeɪt
igazságot szolgáltat13
  1. do sy justice
   USA: duː' saɪ' ʤʌ'stʌ·s
  1. administer justice
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· ʤʌ'stʌ·s UK: ədmɪnɪstər ʤʌstɪs
igazságot szolgáltat neki/megadja neki (azt) ami megilleti13
  1. give his due
   USA: gɪ'v hʌ·z dyuː' UK: gɪv hɪz djuː
igazságot tesz2
  1. decide
   USA: dʌ·saɪ'd UK: dɪsaɪd
igazság szerint13
  1. in justice to
   USA: ɪ'n ʤʌ'stʌ·s tʌ· UK: ɪn ʤʌstɪs tuː
  1. in justice to sy
   USA: ɪ'n ʤʌ'stʌ·s tʌ· saɪ'
igazságszolgáltatás1
  1. justice
   USA: ʤʌ'stʌ·s UK: ʤʌstɪs
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. judicature
   UK: ʤuːdɪkətʃər
igazságszolgáltatás első tisztviselője (rómában)1
  1. pretor
   UK: priːtər
igazságszolgáltatás megtagadása13
  1. denial of justice
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l ʌ·v ʤʌ'stʌ·s UK: dɪnaɪəl ɔv ʤʌstɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása