COVID-19 Fight
Összesen 476 találat 18 szótárban. Részletek
ill.fn
illanómn
 1. vegy
  1. volatile
   USA: vɔ'lʌ·tʌ·l UK: vɔlətaɪl
  1. evanescent
   USA: e"vʌ·ne'sʌ·nt UK: iːvənesnt
illati
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
  1. smell
   USA: sme'l UK: smel
  1. scent
   USA: se'nt UK: sent
  1. átv bibl savour
   UK: seɪvər
  1. perfume
   USA: pəː·fyuː'm UK: pəːfjuːm
  1. odour
   UK: oʊdər
  1. odor
   USA: oʊ'dəː·
  1. nose
   USA: noʊ'z UK: noʊz
  1. gust
   USA: gʌ'st UK: gʌst
  1. fragrance
   USA: freɪ'grʌ·ns UK: freɪgrəns
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
  1. aroma
   USA: əː·oʊ'mʌ· UK: əroʊmə
illatfoszlányi
  1. waft
   USA: wɔ'ft UK: wɔft
illatosmn
  1. sweet
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. redolent
   UK: redələnt
  1. odorous
   USA: oʊ'dəː·ʌ·s UK: oʊdərəs
  1. biz nosy
   USA: noʊ'ziː· UK: noʊziː
  1. fragrant
   USA: freɪ'grʌ·nt UK: freɪgrənt
  1. irod balmy
   USA: bɔ'miː· UK: bɑmiː
  1. aromatic
   USA: e"rʌ·mæ'tɪ·k UK: æroʊmætɪk
illatos anyagfn
  1. aromatic
   USA: e"rʌ·mæ'tɪ·k UK: æroʊmætɪk
illatos csipkerózsakif
  1. sweet briar
   USA: swiː't braɪ'əː· UK: swiːt braɪər
illatosíti
  1. scent
   USA: se'nt UK: sent
  1. perfume
   USA: pəː·fyuː'm UK: pəːfjuːm
  1. embalm
   USA: e·mbɔ'm UK: ɪmbɑm
illatosító anyagi
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
illatosítottmn
  1. scented
   USA: se'ntʌ·d UK: sentɪd
  1. odorous
   USA: oʊ'dəː·ʌ·s UK: oʊdərəs
illatos(ított)mn
  1. scented
   USA: se'ntʌ·d UK: sentɪd
illatosságfn
  1. redolence
   UK: redələns
illatozómn
  1. redolent
   UK: redələnt
illatszerfn
  1. perfume
   USA: pəː·fyuː'm UK: pəːfjuːm
  1. essence
   USA: e'sʌ·ns UK: esns
illatszerárusfn
  1. perfumier
   UK: pəfjuːmɪə
illatszerboltfn
  1. perfumery
   UK: pəfjuːməriː
illedelmesmn
  1. pej proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. mannered
   USA: mæ'nəː·d UK: mænəd
  1. demure
   USA: dɪ"myʊ'r UK: dɪmjʊər
  1. decorous
   USA: de'kəː·ʌ·s UK: dekərəs
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Nagyon illedelmes kisfiú, mindig mondja hogy 'Kérem' és 'Köszönöm'.
    1. He is a very decent young boy, always saying 'Please' and 'Thank you'.
  2. Tudom, hogy engem az én helyzetemben egyetlen tisztességes asszony sem fogadhat.
    1. I know that in my position I can't be received by any decent woman.
  1. rég comely
   USA: kʌ'mliː· UK: kʌmliː
illedelmesenhsz
  1. demurely
   USA: dɪ"myʊ'rliː· UK: dɪmjʊəliː
  1. decorously
   UK: dekərəsliː
illegálismn
  1. illegal
   USA: ɪ"liː'gʌ·l UK: ɪliːgl
illegálisanhsz
  1. illegally
   USA: ɪ"liː'gʌ·liː· UK: ɪliːgəliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása