Összesen 22 találat 7 szótárban. Részletek
illetékesség1
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. competency
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: kɔmpɪtənsiː
  1. competence
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: kɔmpɪtəns
 1. 340
  1. cognizance
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·ns UK: kɔgnɪzəns
illetékességfn
  1. e Zuständigkeit
   1. többes szám:
   2. Zuständigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Zuständigkeit
  1. e Zugehörigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Zugehörigkeit
  1. e Kompetenz
   kɔmpe'tɛnts
   1. többes szám:
   2. Kompetenzen
   1. birtokos eset:
   2. Kompetenz
  1. s Forum
   'foːrʊm
   1. többes szám:
   2. Forumren
   3. Forumra
   1. birtokos eset:
   2. Forums
illetékességfn
illetékességnincs
illetékesség hiánya miatti kifogásnincs
illetékességi körnincs
jogi illetékességnincs
hatáskörbe / illetékességbe tartozónincs
az illetékességi körébe tartoziknincs
  1. competere
   akinek: a compétere
vkinek az illetékességébe tartozó kérdésnincs
a pszichiátria illetékességébe utalnincs
vkinek/vminek az illetékességi körébe tartoziknincs
elkövetési érték szerinti illetékességnincs
tárgyi / tárgykör szerinti illetékességnincs
vkinek/vminek a jogi illetékességébe tartoziknincs
vkinek a hatáskörébe / illetékességébe tartozónincs
vmely bíróság illetékessége alá nem tartozó
vmely bíróságnak illetékessége alá tartozó
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása