COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 8 szótárban. Részletek
ingómn
  1. wobbly
   USA: wɔ'bʌ·liː· UK: wɔbliː
  1. wobbling
   USA: wɔ'blɪ·ŋ UK: wɔblɪŋ
  1. pendulous
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·s UK: pendjʊləs
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
ingó hagyományfn
  1. legacy
   USA: le'gʌ·siː· UK: legəsiː
  1. Elhatározta hogy titokban tartja a családi örökséget a fia előtt.
    1. He decided to keep the family legacy a secret from his son.
ingó javakkif
  1. things personal
   USA: θɪ'ŋz pəː'sʌ·nʌ·l UK: θɪŋz pəːsənl
ingóságfn
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
 1. jog
  1. chattel
   USA: tʃæ'tʌ·l UK: tʃætl
ingóságokfn
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
  1. personal effects
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l iː'fe·ks UK: pəːsənl ɪfekts
  1. movables
   UK: muːvəblz
  1. goods
   USA: gʊ'dz UK: gʊdz
  1. goods and chattels
   UK: gʊdz ənd tʃætlz
  1. effects
   USA: iː'fe·ks UK: ɪfekts
ingóság(ok)fn
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
ingóságok/értékpapír(ok)kif
  1. personal effects
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l iː'fe·ks UK: pəːsənl ɪfekts
ingó vagyonfn
  1. personalty
   UK: pəːsnəltiː
  1. personal property
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l prɔ'pəː·tiː· UK: pəːsənl prɔpətiː
  1. personal estate
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ʌ·steɪ't UK: pəːsənl ɪsteɪt
 1. jog
  1. chattel
   USA: tʃæ'tʌ·l UK: tʃætl
ingó (vagyon)fn
  1. moveable
   UK: muːvəbl
  1. movable
   USA: muː'vʌ·bʌ·l UK: muːvəbl
minden ingóságakif
  1. his goods and chattels
   UK: hɪz gʊdz ənd tʃætlz
ingómn
  1. wacklig
   'vaklɪç
  1. wackelig
   'vakəlɪç
 1. jog
  1. mobil
   mo'biːl
 2. jog
  1. fahrend
   'faːrənt
 3. jog
  1. beweglich
   bə'veːklɪç
ingóságfn
  1. r Besitz
   bə'zɪts
   1. többes szám:
   2. Besitze
   1. birtokos eset:
   2. Besitzes
ingóságokfn
  1. Mobilien
   mo'biːliən
  1. Effekten
   ɛ'fɛktən
ingóságokkif
ingó vagyonfn
  1. Mobilien
   mo'biːliən
ingófn
ingóságfn
ingó vagyonfn
 1. jog
ingóságnincs
ingóságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása