COVID-19 Fight
Összesen 304 találat 9 szótárban. Részletek
intézi
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. Amíg szabadságon van, a titkárnő intézi az iroda ügyeit.
    1. While he is on holiday, the secretary manages the office matters.
  1. arrange
   USA: əː·eɪ'nʤ UK: əreɪnʤ
  1. Úgy intézi a dolgot, ahogy neki jólesik.
    1. He arranges the business just as he pleases.
  1. administer
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· UK: ədmɪnɪstər
intézd el végleg/essünk át rajtakif
  1. have done with it
   USA: hæ'v dʌ'n wʌ·ð ʌ·t UK: hæv dʌn wɪð ɪt
intézd el végre!kif
  1. have done with it!
   USA: hæ'v dʌ'n wʌ·ð ʌ·t UK: hæv dʌn wɪð ɪt
intézésfn
  1. management
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: mænɪʤmənt
intézetfn
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
  1. US facility
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː· UK: fəsɪlɪtiː
  1. Az országban több atomkutatóintézet is működik.
    1. There are several nuclear research facilities in the country.
intézet; alapítás, bevezetésfn
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
intézet; alapít, létesítfn
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
intézetbeadáskif
  1. boarding out
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ aʊ't UK: bɔːdɪŋ aʊt
intézetben lakáskif
  1. boarding in
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ ɪ'n UK: bɔːdɪŋ ɪn
intézetben való elhelyezéskif
  1. boarding out
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ aʊ't UK: bɔːdɪŋ aʊt
intézeti ruházatfn
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
intézkedem, hogykif
  1. i'll make arrangements for
   USA: ɪ'l meɪ'k əː·eɪ'nʤmʌ·nts frəː· UK: ɪl meɪk əreɪnʤmənts fəː
intézkedésfn
 1. jog
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. Az intézkedésekben említett borfajta a Blauer Portugieser.
    1. The vine variety to which those provisions refer is the Blauer Portugieser.
  2. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó külön rendelkezések (jog)
    1. Specific provisions relating to the area of freedom, security and justice (law)
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
  1. Szigorú intézkedéseket hoztak az ittas vezetés ellen.
    1. They took strong measures against drunk driving.
 2. jog
  1. disposition
   USA: dɪ"spʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dɪspəzɪʃn
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. arrangements
   USA: əː·eɪ'nʤmʌ·nts UK: əreɪnʤmənts
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
intézkedés - A Phare-nál általában a "program" szóval azonos értelemben használják. (PHARE)fn
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
intézkediki
  1. see about
   USA: siː' ʌ·baʊ't UK: siː əbaʊt
 1. jog
  1. provide
   USA: prʌ·vaɪ'd UK: prəvaɪd
  1. give effect to
   USA: gɪ'v iː'fe·kt tʌ· UK: gɪv ɪfekt tuː
  1. dispose of
   USA: dɪ"spoʊ'z ʌ·v UK: dɪspoʊz ɔv
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
intézkedtem róla, hogykif
  1. i have arranged for
   USA: aɪ' hæ'v əː·eɪ'nʤd frəː· UK: aɪ hæv əreɪnʤd fəː
intézményfn
  1. shebang
   UK: ʃɪbæŋ
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
  1. rég institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
intézményesmn
  1. institutional
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nʌ·l UK: ɪnstɪtjuːʃnəl
intézményesíti
  1. institutionalize
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nʌ·laɪ·z UK: ɪnstɪtjuːʃənəlaɪz
intézményesítésfn
  1. institutionalization
   USA: ɪ"nstʌ·tuː"ʃʌ·nʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃənəlaɪzeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása