COVID-19 Fight
Összesen 58 találat 8 szótárban. Részletek
intézetfn
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
  1. US facility
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː· UK: fəsɪlɪtiː
  1. Az országban több atomkutatóintézet is működik.
    1. There are several nuclear research facilities in the country.
intézet; alapítás, bevezetésfn
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
intézet; alapít, létesítfn
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
intézetbeadáskif
  1. boarding out
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ aʊ't UK: bɔːdɪŋ aʊt
intézetben lakáskif
  1. boarding in
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ ɪ'n UK: bɔːdɪŋ ɪn
intézetben való elhelyezéskif
  1. boarding out
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ aʊ't UK: bɔːdɪŋ aʊt
intézeti ruházatfn
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
csillagvizsgáló intézetfn
  1. observatory
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·tɔː"riː· UK: əbzəːvətriː
időjárástani intézetfn
  1. weather bureau
   USA: we'ðəː· byʊ'roʊ· UK: weðər bjʊəroʊ
javitó-nevelő intézetkif
  1. approved school
   USA: ʌ·pruː'vd skuː'l UK: əpruːvd skuːl
leánynevelő intézetkif
  1. seminary
   USA: se'mʌ·ne"riː· UK: semɪnəriː
meteorológiai intézetkif
  1. meteorological office
   USA: miː"tiː·ɔː"rʌ·lɔ'ʤʌ·kʌ·l ɔː'fʌ·s UK: miːtjərəlɔʤɪkl ɔfɪs
internátus,nevelö intézet,kollégiumkif
  1. school / boarding -
   USA: skuː'l bɔː'rdɪ·ŋ UK: skuːl bɔːdɪŋ
  1. boarding school
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ skuː'l UK: bɔːdɪŋ skuːl
központi fizikai kutató intézet (kfki)kif
  1. central institute of physics
   USA: se'ntrʌ·l ɪ'nstʌ·tuː"t ʌ·v fɪ'zɪ·ks UK: sentrəl ɪnstɪtjuːt ɔv fɪzɪks
European Monetary Institute - Európai Monetáris Intézet (EU)kif
1.(eljárást) elkezd, bevezet 2. alapit, szervez 3. intézet, intézményfn
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
intézetfn
  1. s Seminar
   zemi'naːɐ
   1. többes szám:
   2. Seminaren
   3. Seminari
   4. Seminare
   1. birtokos eset:
   2. Seminars
  1. s Institut
   ɪnsti'tuːt
   1. többes szám:
   2. Institute
   1. birtokos eset:
   2. Institutes
   3. Instituts
  1. e Anstalt
   'anʃtalt
   1. többes szám:
   2. Anstalten
   1. birtokos eset:
   2. Anstalt
meteorológiai intézetfn
vakok intézetefn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása