COVID-19 Fight
irány (szemé)mn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
  1. A fogorvos gipszlenyomatot készített a fogairól.
    1. The dentist made a plaster cast of his teeth.
háttérből irányító személyfn
  1. backseat driver
   USA: bæ·ksiː't draɪ'vəː· UK: bæksiːt draɪvər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása