COVID-19 Fight
Összesen 47 találat 8 szótárban. Részletek
irányítói
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. governor
   USA: gʌ'vəː·nəː· UK: gʌvənər
  1. governing
   USA: gʌ'vəː·nɪ·ŋ UK: gʌvnɪŋ
  1. directory
   USA: dɪ·re'ktəː·iː· UK: dɪrektəriː
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
  1. arbiter
   USA: ɔ'rbʌ·təː· UK: ɑbɪtər
irányító bizottság - Az EU tagállamok képviselőiből álló bizottság, amely előzetesen véleményezi a Phare partnerországok programjavaslatait. (PHARE)kif
  1. management committee
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt kʌ·mɪ'tiː· UK: mænɪʤmənt kəmɪtiː
irányítója vminekfn
  1. arbiter
   USA: ɔ'rbʌ·təː· UK: ɑbɪtər
irányító (kosárlabda)kif
  1. point guard
   USA: pɔɪ'nt gɔ'rd UK: pɔɪnt gɑd
irányító kúpfn
 1. fémip
  1. mandrel
   UK: mændrəl
irányítólapfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
irányítószámkif
  1. zip code
   USA: zɪ'p koʊ'd UK: zɪp koʊd
  1. postcode
   UK: poʊstkoʊd
  1. postal code
   USA: poʊ'stʌ·l koʊ'd UK: poʊstl koʊd
  1. post code
   USA: poʊ'st koʊ'd UK: poʊst koʊd
irányítóteremfn
  1. control room
   USA: kʌ·ntroʊ'l ruː'm UK: kəntroʊl ruːm
irányítótoronykif
  1. control tower
   USA: kʌ·ntroʊ'l taʊ'əː· UK: kəntroʊl taʊər
háttérből irányítófn
  1. mastermind
   USA: mæ'stəː·maɪ"nd UK: mɑstəmaɪnd
pénzügyi irányító egység - A Phare Igazgatóság egyik részlege, amely a program belső adminisztrálásával, különösen a pénzügyi eljárásokkal foglalkozik. Kifizetés előtt minden számlát e részlegnek kell jóvéhagynia. (PHARE)kif
  1. financial management unit
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l mæ'nʌ·ʤmʌ·nt yuː'nʌ·t UK: faɪnænʃl mænɪʤmənt juːnɪt
földi irányítóközpontfn
  1. mission control
   USA: mɪ'ʃʌ·n kʌ·ntroʊ'l UK: mɪʃn kəntroʊl
postai irányítószámkif
  1. postal code
   USA: poʊ'stʌ·l koʊ'd UK: poʊstl koʊd
háttérből irányító személyfn
  1. backseat driver
   USA: bæ·ksiː't draɪ'vəː· UK: bæksiːt draɪvər
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)kif
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
irányítófn
  1. r Weiser
   'vaɪzɐ
   1. többes szám:
   2. Weiser
   1. birtokos eset:
   2. Weisers
 1. vill
  1. r Steuermann
   1. birtokos eset:
   2. Steuermannes
   3. Steuermanns
  1. r Leiter
   'laɪtɐ
   1. többes szám:
   2. Leiter
   1. birtokos eset:
   2. Leiters
postai irányítószámkif
irányítószámkif
irányítószámnincs
irányítónincs
  1. irod rég governadore
  1. átv faro
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása