COVID-19 Fight
Összesen 150 találat 9 szótárban. Részletek
ismeretfn
  1. learning
   USA: ləː'nɪ·ŋ UK: ləːnɪŋ
  1. knowledge
   USA: nɔ'lʌ·ʤ UK: nɔlɪʤ
  1. idea
   USA: aɪ·diː'ʌ· UK: aɪdɪə
  1. cognition
   USA: kɔ·gnɪ'ʃʌ·n UK: kɔgnɪʃn
ismeretei szerintkif
  1. according to one's lights
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· wʌ'nz laɪ'ts UK: əkɔːdɪŋ tuː wʌnz laɪts
ismeretelméletfn
  1. epistemology
   USA: ʌ·pɪ"stʌ·mɔ'lʌ·ʤiː· UK: ɪpɪstəmɔləʤiː
ismeretlenmn
  1. unnoted
   UK: ʌnnoʊted
  1. unnamed
   USA: ʌ·nneɪ'md UK: ʌnneɪmd
  1. unknown
   USA: ʌ·nnoʊ'n UK: ʌnnoʊn
  1. unidentified
   USA: ʌ"naɪ·de'ntʌ·faɪ"d UK: ʌnaɪdentɪfaɪd
  1. unfamiliar
   USA: ʌ"nfʌ·mɪ'lyəː· UK: ʌnfəmɪlɪər
  1. unbeknown
   USA: ʌ"nbiː·noʊ'n UK: ʌnbɪnoʊn
  1. strange
   USA: streɪ'nʤ UK: streɪnʤ
  1. Tudni szeretném, hogyan viselkedik idegenek között.
    1. I would like to know how he behaves among strangers.
  2. Fennmaradni annyi, mint úszni tudni ismeretlen vízben.
    1. Survival is the ability to swim in strange water.
  1. occult
   USA: ʌ·kʌ'lt UK: ɔkʌlt
  1. obscure
   USA: ʌ·bskyʊ'r UK: əbskjʊər
  1. nameless
   USA: neɪ'mlʌ·s UK: neɪmlɪs
  1. inglorious
   USA: ɪ"nglɔː'riː·ʌ·s UK: ɪnglɔːrɪəs
  1. ritk incognito
   USA: ɪ"nkɔː·gniː'toʊ· UK: ɪnkɔgniːtoʊ
  1. faraway
   USA: fɔ'rʌ·weɪ· UK: fɑrəweɪ
  1. faceless
   USA: feɪ'slʌ·s UK: feɪsləs
ismeretlen emberfn
  1. stranger
   USA: streɪ'nʤəː· UK: streɪnʤər
ismeretlen katonakif
  1. unknown warrior
   USA: ʌ·nnoʊ'n wɔː'ryəː· UK: ʌnnoʊn wɔrɪər
ismeretlen képességű vkfn
  1. dark horse
   USA: dɔ'rk hɔː'rs UK: dɑk hɔːs
ismeretlen, nem közismertmn
  1. uncommon
   USA: ʌ·nkɔ'mʌ·n UK: ʌnkɔmən
ismeretlen repülő tárgy <ufo>kif
  1. unidentified flying object
   USA: ʌ"naɪ·de'ntʌ·faɪ"d flaɪ'ɪ·ŋ ʌ·bʤe'kt UK: ʌnaɪdentɪfaɪd flaɪɪŋ ɔbʤɪkt
ismeretlenségfn
  1. obscurity
   USA: ʌ·bskyʊ'rʌ·tiː· UK: əbskjʊərɪtiː
  1. anonymity
   USA: æ"nʌ·nɪ'mʌ·tiː· UK: ænənɪmɪtiː
ismeretlen tehetségek késői megnyilvánulásakif
  1. late exhibition of unsuspected talents
   USA: leɪ't e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ʌ·v ʌ"nsʌ·spe'ktʌ·d tæ'lʌ·nts UK: leɪt eksɪbɪʃn ɔv ʌnsəspektɪd tælənts
ismeretlen tényezőfn
  1. unknown quantity
   USA: ʌ·nnoʊ'n kwɔ'nʌ·tiː· UK: ʌnnoʊn kwɔntɪtiː
ismeretlenülhsz
  1. unbeknownst
   USA: ʌ·nbiː·noʊ'nst UK: ʌnbɪnoʊnst
ismeretségfn
  1. acquaintance
   USA: ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: əkweɪntəns
  1. Örömömre szolgál, ha ismeretséget köthetek vele.
    1. I shall be most delighted to make his acquaintance.
ismeretséget köt vkiveli
ismeretség felelevenítésekif
  1. renewal of acquaintance
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l ʌ·v ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: rɪnjuːəl ɔv əkweɪntəns
ismeretség felújításakif
  1. renewal of acquaintance
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l ʌ·v ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: rɪnjuːəl ɔv əkweɪntəns
ismeretségi körfn
  1. acquaintanceship
   USA: ʌ·kweɪ'ntʌ·nsʃʌ·p UK: əkweɪntənʃɪp
ismerettárfn
  1. cyclopaedia
   UK: saɪkləpiːdɪə
ismeretterjesztö filmmn
  1. documentary
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása