item1 USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
   1. Amount of each item of payment should be given in Euro.
     1. Az egyes kifizetési tételek összegét euróban kérjük megadni.
  1. There were five items listed on the agenda.
    1. Öt pont volt felsorolva a napirenden.
item4 USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. There was an abundance of the following breed of items, and they discomforted me:
    1. Példaképpen idézek a lapból egykét rövid hírt, amely többé- kevésbé megbotránkoztatott:
  2. All items on the shelves must show their price.
    1. A polcon lévő összes árucikken fel kell tüntetni annak árát.
itemise2
itemization1 UK: aɪtəmaɪzeɪʃən
itemize2 USA: aɪ'tʌ·maɪ"z UK: aɪtəmaɪz
itemized account13 USA: aɪ'tʌ·maɪ"zd ʌ·kaʊ'nt UK: aɪtəmaɪzd əkaʊnt
items on the agenda13 USA: aɪ'tʌ·mz ɔ'n ðiː· ʌ·ʤe'ndʌ· UK: aɪtəmz ɔn ðiː əʤendə
debit item1 USA: de'bɪ"t aɪ'tʌ·m UK: debɪt aɪtəm
end item1 USA: e'nd aɪ'tʌ·m UK: end aɪtəm
expense item13 USA: ɪ·kspe'ns aɪ'tʌ·m UK: ɪkspens aɪtəm
news items13 USA: nyuː'z aɪ'tʌ·mz UK: njuːz aɪtəmz
give the items!13 USA: gɪ'v ðiː· aɪ'tʌ·mz UK: gɪv ðiː aɪtəmz
enter up an item in the ledger13 USA: e'nəː· ʌ'p ʌ·n aɪ'tʌ·m ɪ'n ðiː· le'ʤəː· UK: entər ʌp ən aɪtəm ɪn ðiː leʤər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása