COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 6 szótárban. Részletek
járulékfn
  1. appurtenance
   UK: əpəːtɪnəns
  1. affix
   USA: ʌ·fɪ'ks UK: əfɪks
járulékosmn
  1. subsidiary
   USA: sʌ·bsɪ'diː·e"riː· UK: səbsɪdɪəriː
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
  1. incremental
   USA: ɪ"nkrʌ·me'nʌ·l UK: ɪnkrəmentl
  1. incidental
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l UK: ɪnsɪdentl
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
  1. additional
   USA: ʌ·dɪ'ʃnʌ·l UK: ədɪʃənl
  1. Kiszámoltad már a járulékos költségeket arra az esetre, ha tengeri úton küldjük az árut?
    1. Have you calculated the additional costs in case we send the product by sea?
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
  1. accessory
   USA: æ·kse'səː·iː· UK: əksesəriː
járulékos gyökér (növ)kif
  1. adventitious root
   UK: ædventɪʃəs ruːt
járulékos költségkif
  1. incidental expenses
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪnsɪdentl ɪkspensɪz
járulékos rügy (növ)kif
  1. adventitious bud
   UK: ædventɪʃəs bʌd
járulékos szolgáltatásfn
  1. fringe benefit
   USA: frɪ'nʤ be'nʌ·fɪ"t UK: frɪnʤ benɪfɪt
járulékos veszteségekkif
  1. stray losses
   USA: streɪ' lɔː'sʌ·z UK: streɪ lɔsɪz
járulékfn
  1. r Zuschuss
   1. birtokos eset:
   2. Zuschusses
  1. e Rate
   'raːtə
   1. többes szám:
   2. Raten
   1. birtokos eset:
   2. Rate
  1. s Kontingent
   kɔntɪŋ'gɛnt
   1. többes szám:
   2. Kontingente
   1. birtokos eset:
   2. Kontingentes
   3. Kontingents
  1. r Beitrag
   'baɪtraːk
   1. birtokos eset:
   2. Beitrages
   3. Beitrags
  1. e Abgabe
   1. többes szám:
   2. Abgaben
   1. birtokos eset:
   2. Abgabe
járulékosmn
járulékfn
 1. közös kiadásokra
járulékosmn
járuléknincs
járulékfn
járulékbefizetésnincs
járulékfizetésnincs
járulékfizetőfn
járulékosnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása