COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 8 szótárban. Részletek
jólétfn
  1. well-being
   USA: we"lbiː'ɪ·ŋ UK: welbiːɪŋ
  1. welfare
   USA: we'lfe"r UK: welfeər
  1. weal
   UK: wiːl
  1. prosperity
   USA: prɔ·spe'rʌ·tiː· UK: prɔsperɪtiː
  1. plenty
   USA: ple'niː· UK: plentiː
  1. átv money
   USA: mʌ'niː· UK: mʌniː
  1. ritk flourish
   USA: fləː'ɪ·ʃ UK: flʌrɪʃ
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
  1. comfort
   USA: kʌ'mfəː·t UK: kʌmfət
  1. affluence
   USA: æ'fluː·ʌ·ns UK: æflʊəns
  1. abundance
   USA: ʌ·bʌ'ndʌ·ns UK: əbʌndəns
jólétbenkif
  1. in the lap of luxury
   USA: ɪ'n ðiː· læ'p ʌ·v lʌ'gʒəː·iː· UK: ɪn ðiː læp ɔv lʌkʃəriː
jólétben élőmn
  1. rég superfluous
   USA: suː'pəː·flwʌ"s UK: suːpəːflʊəs
anyagi jólétfn
  1. creature comforts
   USA: kriː'tʃəː· kʌ'mfəː·ts UK: kriːtʃər kʌmfəts
társadalmi jólétkif
  1. social welfare
   USA: soʊ'ʃʌ·l we'lfe"r UK: soʊʃl welfeər
jólétfn
  1. s Wohlergehen
   1. birtokos eset:
   2. Wohlergehens
  1. s Wohl
   'voːl
jólétimn
jólétnincs
jólétnincs
  1. agio
   tsz: agi ágio
  1. rég irod abondo
  1. rég abbondo
jólétfn
  1. ritk irod benestare
   h inv
  1. benessere
   h benéssere
jóléti államnincs
jóléti társadalomnincs
anyagi jólétnincs
bőségben / jólétben élnincs
a jólét hajszolásának éveinincs
 1. Olaszo.: 1920-29.
a pékeknek a jóléti hatóság által kiutalt búzamennyiségnincs
 1. Firenze
  1. rég spiano
jólétnincs
jólétben élnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása