Összesen 493 találat 10 szótárban. Részletek
jólhsz
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Nagyon jól zongorázik.
    1. She plays the piano very well.
  2. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
    1. And thank Almighty God you got their papers so well!
  1. Minden jó, ha a vége jó.
    1. All's well that ends well.
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. nicely
   USA: naɪ'sliː· UK: naɪsliː
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. aright
   UK: əraɪt
jól alakulkif
  1. is shaping well
   USA: ʌ·z ʃeɪ'pɪ·ŋ we'l UK: ɪz ʃeɪpɪŋ wel
jól bánik a karddalkif
  1. be a fine swordsman
   UK: biː eɪ faɪn sɔːdzmən
jól befészkeli magáti
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
jól befészkelte magáti
  1. be as snug as a bug in a rug
   USA: biː· e'z snʌ'g e'z eɪ' bʌ'g ɪ'n eɪ' rʌ'g UK: biː əz snʌg əz eɪ bʌg ɪn eɪ rʌg
jól befűt vkineki
  1. make things too hot for sy
   USA: meɪ'k θɪ'ŋz tuː' hɔ't frəː· saɪ'
  1. make it too hot for sy
   USA: meɪ'k ʌ·t tuː' hɔ't frəː· saɪ'
jól bejön (rádióadás)i
  1. come through
   USA: kʌ'm θruː' UK: kʌm θruː
jól bekajálkif
  1. have a good feed
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d fiː'd UK: hæv eɪ gʊd fiːd
jól belakottkif
  1. he has had a bellyful
   UK: hiː hæz həd eɪ belɪfʊl
jól beolvas vkineki
  1. tell sy a few home truths
   USA: te'l saɪ' eɪ' fyuː' hoʊ'm truː'θs
  1. give sy a bit of one's mind
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' bɪ't ʌ·v wʌ'nz maɪ'nd
jól beszélt!kif
jól beütött nekikif
  1. he made a killing
   USA: hiː' meɪ'd eɪ' kɪ'lɪ·ŋ UK: hiː meɪd eɪ kɪlɪŋ
jól beválik vkinéli
  1. stand sy in good stead
   USA: stæ'nd saɪ' ɪ'n gʌ·d ste'd
jól bezabálkif
  1. have a good feed
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d fiː'd UK: hæv eɪ gʊd fiːd
jól bezabáltkif
  1. he has had a bellyful
   UK: hiː hæz həd eɪ belɪfʊl
jól bírja az italtkif
  1. carry one's liquor well
   USA: kæ'riː· wʌ'nz lɪ'kəː· we'l UK: kæriː wʌnz lɪkər wel
jól eldöngeti
  1. clobber
   USA: klɔ'bəː· UK: klɔbər
jól elfenekelikkif
  1. get a swishing
   UK: get eɪ swɪʃɪŋ
jól eligazodiki
  1. know one's way around
   USA: noʊ' wʌ'nz weɪ' əː·aʊ'n UK: noʊ wʌnz weɪ əraʊnd
jólelkűmn
  1. charitable
   USA: tʃe'rʌ·tʌ·bʌ·l UK: tʃærɪtəbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása