Összesen 20 találat 8 szótárban. Részletek
jóváhagyásfn
  1. validation
   USA: væ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: vælɪdeɪʃn
  1. royal assent
   USA: rɔɪ'ʌ·l ʌ·se'nt UK: rɔɪəl əsent
  1. ratification
   USA: ræ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rætɪfɪkeɪʃn
  1. indorsement
   UK: ɪndɔːsmənt
  1. imprimatur
   USA: ɪ"mprɪ"mɔ'təː· UK: ɪmprɪmeɪtər
  1. átv endorsement
   USA: e·ndɔː'rsmʌ·nt UK: ɪndɔːsmənt
  1. counter-signature
   UK: kaʊntəsɪgnətʃər
  1. consent
   USA: kʌ·nse'nt UK: kənsent
  1. Még két év, és anyád beleegyezése nélkül is összeházasodhatunk.
    1. Two more years until we can marry without your mother's consent.
  1. assent
   USA: ʌ·se'nt UK: əsent
  1. approval
   USA: ʌ·pruː'vʌ·l UK: əpruːvl
  1. A cég megkapta a kormány jóváhagyását hogy elkezdje a projektet.
    1. The firm has now received an approval from the government to start the project.
  1. amen
   USA: ɔ·me'n UK: ɑmen
  1. affirmation
   USA: æ"fəː·meɪ'ʃʌ·n UK: æfəmeɪʃn
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
jóváhagyás (EU)fn
  1. authorization
   USA: ɔː"θəː·ʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθəraɪzeɪʃn
jóváhagyási eljárás (PHARE)kif
  1. process of approval
   USA: prɔ'se"s ʌ·v ʌ·pruː'vʌ·l UK: proʊses ɔv əpruːvl
jóváhagyási határidő (EU)kif
  1. deadline for approval
   USA: de'dlaɪ"n frəː· ʌ·pruː'vʌ·l UK: dedlaɪn fəː əpruːvl
jóváhagyási határidő (PHARE)kif
  1. deadline for approval
   USA: de'dlaɪ"n frəː· ʌ·pruː'vʌ·l UK: dedlaɪn fəː əpruːvl
jóváhagyás (PHARE)fn
  1. authorisation
   UK: ɔːθəraɪzeɪʃən
(hivatalos) jóváhagyásfn
  1. approbation
   USA: æ"prʌ·beɪ'ʃʌ·n UK: æprəbeɪʃn
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)kif
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE)kif
jóváhagyásfn
  1. e Ratifikation
   raːtifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Ratifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Ratifikation
jóváhagyásfn
törvényes jóváhagyásfn
jóváhagyásfn
  1. hiv nullaosta
   h inv
  1. irod crisma
   h
  1. benestare
   h inv
  1. beneplacito
   h beneplácito
utólagos jóváhagyásnincs
jóváhagyásinincs
jóváhagyásfn
jóváhagyásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása