COVID-19 Fight
143
találat:
jegyességet felbont2
  1. break off an engagement
   USA: breɪ'k ɔː'f ʌ·n e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: breɪk ɔf ən ɪngeɪʤmənt
jegyet végig megváltani2
  1. book through
   USA: bʊ'k θruː' UK: bʊk θruː
jegyez2
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
jegyez (részvényt)2
  1. underwrite
   USA: ʌ'ndəː·raɪ"t UK: ʌndəraɪt
jegyez (összeget)2
  1. subscribe to
   USA: sʌ·bskraɪ'b tʌ· UK: səbskraɪb tuː
jegyezhető (részvény)3
  1. quotable
   USA: kwoʊ'tʌ·bʌ·l UK: kwoʊtəbl
jegyezze meg!13
  1. mind you!
   USA: maɪ'nd yuː' UK: maɪnd juː
jegyfüzet13
  1. book of tickets
   USA: bʊ'k ʌ·v tɪ'kʌ·ts UK: bʊk ɔv tɪkɪts
jegygyűrű1
  1. wedding ring
   USA: we'dɪ·ŋ rɪ'ŋ UK: wedɪŋ rɪŋ
  1. nuptial ring
   USA: nʌ'ptʃʌ·l rɪ'ŋ UK: nʌpʃl rɪŋ
  1. engagement ring
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt rɪ'ŋ UK: ɪngeɪʤmənt rɪŋ
jegykezelés13
  1. ticket desk
   USA: tɪ'kʌ·t de'sk UK: tɪkɪt desk
jegykezelő1
 1. 656.2
  1. puncher
   UK: pʌntʃə
jegykiadás1
 1. 656.2
  1. booking
   USA: bʊ'kɪ·ŋ UK: bʊkɪŋ
jegylyukasztás1
  1. clipping
   USA: klɪ'pɪ·ŋ UK: klɪpɪŋ
jegylyukasztó1
 1. 656.2
  1. puncher
   UK: pʌntʃə
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
jegymentes13
  1. off the ration
   USA: ɔː'f ðiː· reɪ'ʃʌ·n UK: ɔf ðiː ræʃn
jegypénztár1
  1. ticket office
   USA: tɪ'kʌ·t ɔː'fʌ·s UK: tɪkɪt ɔfɪs
  1. box office
   USA: bɔ'ks ɔː'fʌ·s UK: bɔks ɔfɪs
jegypénztáros13
  1. ticket clerk
   USA: tɪ'kʌ·t kləː'k UK: tɪkɪt klɑk
jegyre ad2
  1. ration
   USA: reɪ'ʃʌ·n UK: ræʃn
  1. put on rations
   USA: pʊ't ɔ'n ræ'ʃʌ·nz UK: pʊt ɔn ræʃnz
jegyszedö (szinházban)1
  1. usher
   USA: ʌ'ʃəː· UK: ʌʃər
jegyszedő1
  1. usher
   USA: ʌ'ʃəː· UK: ʌʃər
  1. ticket collector
   USA: tɪ'kʌ·t kle'ktəː· UK: tɪkɪt kəlektər
  1. taker
   USA: teɪ'kəː· UK: teɪkər
  1. gateman
   UK: geɪtmæn
  1. conductor
   USA: kʌ·ndʌ'ktəː· UK: kəndʌktər
  1. collector
   USA: kle'ktəː· UK: kəlektər
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása