COVID-19 Fight
143
találat:
szűz (állatövi jegy)fn
  1. virgo
   USA: vəː'goʊ· UK: vəːgoʊ
vízöntő (állatövi jegy)fn
  1. aquarius
   USA: ʌ·kwe'riː·ʌ·s UK: əkweərɪəs
fel van jegyezvekif
  1. be on record
   USA: biː· ɔ'n re'kəː·d UK: biː ɔn rɪkɔːd
be nem jegyzettmn
  1. unregistered
   USA: ʌ·nre'ʤʌ·stəː·d UK: ʌnreʤɪstəd
fel nem jegyzettmn
  1. unregistered
   USA: ʌ·nre'ʤʌ·stəː·d UK: ʌnreʤɪstəd
bírósági ítéletek jegyzékefn
 1. jog
  1. US docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
iratcsomó darabjainak jegyzékefn
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
orvosok körzeti jegyzékefn
 1. orv
  1. GB panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
szolgálati beosztás jegyzékefn
  1. rota
   USA: roʊ'tʌ· UK: roʊtə
  1. roster
   USA: rɔ'stəː· UK: rɔstər
tiltott könyvek jegyzékefn
  1. index
   USA: ɪ'nde·ks UK: ɪndeks
jelenlévő(k) pl. jegyzőkönyvnélfn
  1. attendee(s)
   USA: ʌ·te'ndiː·z UK: ətendiːz
egy(szeri) utazásra szóló jegykif
  1. single ticket
   USA: sɪ'ŋgʌ·l tɪ'kʌ·t UK: sɪŋgl tɪkɪt
egy utazásra szóló jegykif
  1. single ticket
   USA: sɪ'ŋgʌ·l tɪ'kʌ·t UK: sɪŋgl tɪkɪt
az Egyesült Államok jegybankjafn
  1. fed
   USA: fe'd UK: fed
ezt csak közbevetőleg jegyzem megkif
  1. this by way of digression
   USA: ðʌ·s baɪ' weɪ' ʌ·v daɪ·gre'ʃʌ·n UK: ðɪs baɪ weɪ ɔv daɪgreʃn
ezt csak mellesleg jegyzem megkif
  1. this by way of digression
   USA: ðʌ·s baɪ' weɪ' ʌ·v daɪ·gre'ʃʌ·n UK: ðɪs baɪ weɪ ɔv daɪgreʃn
tőzsdén hivatalosan nem jegyzett értékek forgalmafn
  1. biz US curb
   USA: kəː'b UK: kəːb
meghozott ítéletek nyilvántartó jegyzékefn
 1. jog
  1. US GB docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
rávezet a jogesetek jegyzékérei
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
egy napig érvényes menettéri jegykif
  1. day return ticket
   USA: deɪ' riː·təː'n tɪ'kʌ·t UK: deɪ rɪtəːn tɪkɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása