COVID-19 Fight
Összesen 436 találat 10 szótárban. Részletek
jelen!kif
  1. on the spot!
   USA: ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɔn ðiː spɔt
jeleni
 1. orv
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A Királynő is jelen volt a wimbledoni teniszbajnokság döntőin.
    1. The Queen was present to see the Wimbledon Championships finals.
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
jelenésfn
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. phantom
   USA: fæ'nʌ·m UK: fæntəm
  1. phantasm
   USA: fæ"ntæ'zʌ·m UK: fæntæzəm
  1. apparition
   USA: æ"pəː·ɪ'ʃʌ·n UK: æpərɪʃn
Jelenések könyvekif
  1. Book of Revelations
   USA: bʊ'k ʌ·v re"vʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: bʊk ɔv revəleɪʃnz
jelenésszerűmn
  1. phantasmal
   UK: fæntæzməl
  1. apocalyptic
   USA: ʌ·pɔ"kʌ·lɪ'ptɪ·k UK: əpɔkəlɪptɪk
jelenetfn
  1. biz scene
   USA: siː'n UK: siːn
jeleneteket csináli
  1. biz carry on
   USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
jelenet (érzelmi)fn
  1. scene
   USA: siː'n UK: siːn
jelenetet csinálkif
  1. make a scene
   USA: meɪ'k eɪ' siː'n UK: meɪk eɪ siːn
jelen idejű melléknévi igenévkif
  1. present participle
   UK: prɪzent pɑtɪsɪpl
jelen időkif
  1. present tense
   USA: pəː·ze'nt te'ns UK: prɪzent tens
jelenkormn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
jelenkorimn
 1. geol
  1. recent
   USA: riː'sʌ·nt UK: riːsnt
jelenleghsz
  1. US skót presently
   USA: pre'zʌ·ntliː· UK: prezntliː
  1. present / at -
   USA: pəː·ze'nt æ't UK: prɪzent ət
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
  1. for the time being
   USA: frəː· ðiː· taɪ'm biː'ɪ·ŋ UK: fəː ðiː taɪm biːɪŋ
  1. currently
   USA: kəː'ʌ·ntliː· UK: kʌrəntliː
  1. A miniszterelnök jelenleg Brüsszelben folytat tárgyalásokat.
    1. The Prime Minister is currently having talks in Brussels.
  1. at the present time
   USA: æ't ðiː· pəː·ze'nt taɪ'm UK: ət ðiː prɪzent taɪm
  1. at the moment
   USA: æ't ðiː· moʊ'mʌ·nt UK: ət ðiː moʊmənt
  1. at present
   USA: æ't pəː·ze'nt UK: ət prɪzent
jelenlegimn
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A jelentés a tömegközlekedés jelenlegi állapotáról szól.
    1. The report is about the present state of public transport.
  2. Előterjesztette elméletét a kontinensvándorlásról.
    1. He presented his theory of continental drift.
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
    1. This shows the current page number.
  2. Ezzel befejeződik a mostani játék!
    1. This will be the end of the current game!
jelenlegi helyzetfn
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
jelenlegi körülményekfn
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
jelen lennikif
  1. be present
   USA: biː· pəː·ze'nt UK: biː prɪzent
jelenlétfn
  1. presence
   USA: pre'zʌ·ns UK: prezns
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
jelenléti ellenőrfn
  1. checker
   USA: tʃe'kəː· UK: tʃekər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása