COVID-19 Fight
Összesen 195 találat 9 szótárban.
közúti jelzőtáblafn
  1. traffic sign
   USA: træ'fɪ·k saɪ'n UK: træfɪk saɪn
kis jelzőzászlófn
  1. whiff
   USA: hwɪ'f UK: wɪf
osztót jelző zsetonfn
  1. buck
   USA: bʌ'k UK: bʌk
nem alkalmas jelzőfn
  1. misnomer
   USA: mɪ"snoʊ'məː· UK: mɪsnoʊmər
sínen robbanó jelződurrantyúfn
 1. vasút
  1. torpedo
   USA: tɔː·rpiː'doʊ" UK: tɔːpiːdoʊ
közelgő vihart jelző fény a látóhatár szélénfn
  1. dog
   USA: dɔː'g UK: dɔg
hibás blokk jelző filekif
  1. bad block file
   USA: bæ'd blɔ'k faɪ'l UK: bæd blɔk faɪl
csiszolt (fémfelület jelzője)mn
  1. brushed
   USA: brʌ'ʃt UK: brʌʃt
találatok számát jelző lapfn
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
közelgő havazást jelző szélkif
  1. wind that prognosticates snow
   USA: wɪ'nd ðʌ·t prɔ"gnɔ'stʌ·keɪ"ts snoʊ' UK: wɪnd ðət prɔgnɔstɪkeɪts snoʊ
tájékoztatást adó jelzőtáblakif
  1. informative sign
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·tɪ·v saɪ'n UK: ɪnfɔːmətɪv saɪn
utasítást adó jelzőtáblakif
  1. mandatory sign
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· saɪ'n UK: mændətriː saɪn
jelzőfn
 1. nyelv
  1. s Attribut
   atri'buːt
   1. többes szám:
   2. Attribute
   1. birtokos eset:
   2. Attributes
   3. Attributs
jelzőmn
  1. anzeigend
   'antsaɪgənt
jelzőkürtfn
  1. s Horn
   'hɔɐn
   1. birtokos eset:
   2. Hornes
   3. Horns
jelzőszámfn
jelzőzászlófn
jelzőfn
  1. h nom
 1. infor
 2. hajó
 3. hajó
 4. nyelv
jelzőberendezésfn
 1. hajó
jelzőcövekfn
 1. hátul jövő sereg számára kat
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása