Összesen 454 találat 17 szótárban. Részletek
jog2
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Minden embernek joga van az élethez.
    1. Everyone has the right to life.
  2. Minden jó volt, akármit csinált.
    1. Every thing he did, was right.
  1. legal
   USA: liː'gʌ·l UK: liːgl
 1. 340
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogalap1
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogállam13
  1. constitutional state
   USA: kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nʌ·l steɪ't UK: kɔnstɪtjuːʃənl steɪt
jogar1
  1. sceptre
   USA: ske'ptəː· UK: septər
  1. scepter
   UK: septə
  1. 1.3 poker
   USA: poʊ'kəː· UK: poʊkər
  1. mace
   USA: meɪ's UK: meɪs
jogarhordozó1
  1. poker
   USA: poʊ'kəː· UK: poʊkər
jogász1
  1. templar
   USA: te'mpləː· UK: templə
  1. limb of the law
   USA: lɪ'm ʌ·v ðiː· lɔ' UK: lɪm ɔv ðiː lɔː
 1. 340
  1. jurist
   USA: ʤʊ'rɪ"st UK: ʤʊərɪst
  1. jurisprudent
   UK: ʤʊərɪspruːdnt
jogászi3
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
jogászias3
  1. legalistic
   USA: le"gʌ·lɪ'stɪ·k UK: liːgəlɪstɪk
jogátruházás1
  1. delegation
   USA: de"lʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: delɪgeɪʃn
jogbiztonság (EU)13
  1. legal certainty
   USA: liː'gʌ·l səː'tʌ·ntiː· UK: liːgl səːtntiː
jogcím1
  1. 6.4 title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. pretense
   USA: priː·te'ns UK: prɪtens
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. 6.3 due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogdíj1
  1. royalty
   USA: rɔɪ'ʌ·ltiː· UK: rɔɪəltiː
jogellenes cselekmény1
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
jogellenesen elvesz2
  1. extort
   USA: ɪ·kstɔː'rt UK: ɪkstɔːt
jogellenesen használ fel2
  1. misapply
   USA: mɪ"sʌ·plaɪ' UK: mɪsəplaɪ
jogelőd13
  1. predecessor in title
   USA: pre'dʌ·se"səː· ɪ'n taɪ'tʌ·l UK: priːdɪsesər ɪn taɪtl
jogerő13
  1. legal force
   USA: liː'gʌ·l fɔː'rs UK: liːgl fɔːs
jogerős3
  1. legally binding
   USA: liː'gʌ·liː· baɪ'ndɪ·ŋ UK: liːgəliː baɪndɪŋ
jogfeladás1
  1. waiver
   USA: weɪ'vəː· UK: weɪvər
jogfenntartással13
  1. without prejudice
   USA: wɪ"ðaʊ't pre'ʤʌ·dʌ·s UK: wɪðaʊt preʤʊdɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása