COVID-19 Fight
jogosmn
  1. rightful
   USA: raɪ'tfʌ·l UK: raɪtfəl
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. legal
   USA: liː'gʌ·l UK: liːgl
  1. justifiable
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ"ʌ·bʌ·l UK: ʤʌstɪfaɪəbl
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Aligha lennék igazságos iránta.
    1. I can hardly be just to him.
jogos bosszút álli
  1. avenge
   USA: ʌ·ve'nʤ UK: əvenʤ
jogosanhsz
  1. rightly
   USA: raɪ'tliː· UK: raɪtliː
  1. rightfully
   USA: raɪ'tfʌ·liː· UK: raɪtfəliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. deservedly
   USA: dʌ·zəː'vʌ·dliː· UK: dɪzəːvɪdliː
  1. de jure
   USA: dʌ· ʤʊ'r UK: diː ʤʊəriː
  1. by rights
   USA: baɪ' raɪ'ts UK: baɪ raɪts
  1. by right
   USA: baɪ' raɪ't UK: baɪ raɪt
jogosan bosszúállómn
  1. avenging
   USA: ʌ·ve'nʤɪ·ŋ UK: əvenʤɪŋ
jogosan mondja hogyi
  1. be entitled to say that
   USA: biː· e·ntaɪ'tʌ·ld tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: biː ɪntaɪtld tuː seɪ ðət
jogosan vagy jogtalanulkif
  1. rightly or wrongly
   USA: raɪ'tliː· əː· rɔː'ŋliː· UK: raɪtliː ɔːr rɔŋliː
jogositványt kérkif
  1. apply for a licence
   USA: ʌ·plaɪ' frəː· eɪ' laɪ'sʌ·ns UK: əplaɪ fəː eɪ laɪsns
jogosságfn
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. justness
   UK: ʤʌstnəs
  1. equity
   USA: e'kwʌ·tiː· UK: ekwɪtiː
jogosulatlanmn
  1. unauthorized
   USA: ʌ·nɔː'θəː·aɪ"zd UK: ʌnɔːθəraɪzd
jogosulatlan mellékkeresetfn
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
jogosultmn
  1. obligee
   UK: ɔblɪʤiː
  1. entitled
   USA: e·ntaɪ'tʌ·ld UK: ɪntaɪtld
  1. eligible
   USA: e'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: elɪʤəbl
  1. Lényeges azonban azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek a kritériumok alapján jogosultnak tekinthetők.
    1. However, the number of firms potentially eligible under such criteria is relevant.
  1. authorized
   USA: ɔː'θəː·aɪ"zd UK: ɔːθəraɪzd
jogosult (vmi megtételére)fn
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
jogosult vmi megtételérei
jogosult vmirei
jogosultságfn
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. Shakes title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. entitlement
   USA: e·ntaɪ'tʌ·lmʌ·nt UK: ɪntaɪtlmənt
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
jogosultsággal bíri
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogosítatlanmn
  1. unauthorized
   USA: ʌ·nɔː'θəː·aɪ"zd UK: ʌnɔːθəraɪzd
jogosítottfn
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
jogosítványi
  1. license
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. licence
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. licence / driving -
   USA: laɪ'sʌ·ns draɪ'vɪ·ŋ UK: laɪsns draɪvɪŋ
  1. driving licence
   USA: draɪ'vɪ·ŋ laɪ'sʌ·ns UK: draɪvɪŋ laɪsns
  1. driver's license
   USA: draɪ'vəː·z laɪ'sʌ·ns UK: draɪvəz laɪsns
jogosítványt adkif
  1. grant a licence
   USA: græ'nt eɪ' laɪ'sʌ·ns UK: grɑnt eɪ laɪsns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása