COVID-19 Fight
justmn USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. I can hardly be just to him.
    1. Aligha lennék igazságos iránta.
  1. That description is just, but incomplete.
    1. A leírás helyes, de hiányos.
  2. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
    1. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
justhsz USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. I'm just a common man.
    1. Egészen közönséges ember vagyok.
  2. These houses look just the same.
    1. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
  3. John has just left, but he will be back in a moment.
    1. John épp elment, de mindjárt visszajön.
  1. I learned a lot in just a few days.
    1. Rengeteget tanultam alig pár nap alatt.
  2. I'm just getting out of bed.
    1. Most éppen kiszállok az ágyból.
  1. The postman has just delivered the parcel.
    1. A postás éppen most hozta meg a csomagot.
just a line to tell you!kif USA: ʤʌ·st eɪ' laɪ'n tʌ· te'l yuː' UK: ʤʌst eɪ laɪn tuː tel juː
just a littlekif USA: ʤʌ·st eɪ' lɪ'tʌ·l UK: ʤʌst eɪ lɪtl
just a momentkif USA: ʤʌ·st eɪ' moʊ'mʌ·nt UK: ʤʌst eɪ moʊmənt
just a spot of whiskykif USA: ʤʌ·st eɪ' spɔ't ʌ·v hwɪ'skiː· UK: ʤʌst eɪ spɔt ɔv wɪskiː
just aboutkif USA: ʤʌ·st ʌ·baʊ't UK: ʤʌst əbaʊt
just about herekif USA: ʤʌ·st ʌ·baʊ't hɪ'r UK: ʤʌst əbaʊt hɪər
just askif USA: ʤʌ·st e'z UK: ʤʌst əz
just as you please!kif USA: ʤʌ·st e'z yuː' pliː'z UK: ʤʌst əz juː pliːz
just as you pleasekif USA: ʤʌ·st e'z yuː' pliː'z UK: ʤʌst əz juː pliːz
just do itkif USA: ʤʌ·st duː' ʌ·t UK: ʤʌst duː ɪt
just for funkif USA: ʤʌ·st frəː· fʌ'n UK: ʤʌst fəː fʌn
just imaginekif USA: ʤʌ·st ɪ"mæ'ʤʌ·n UK: ʤʌst ɪmæʤɪn
just in casekif USA: ʤʌ·st ɪ'n keɪ's UK: ʤʌst ɪn keɪs
just in timekif USA: ʤʌ·st ɪ'n taɪ'm UK: ʤʌst ɪn taɪm
just it behoves him tokif UK: ʤʌst ɪt bɪhoʊvz hɪm tuː
just likekif USA: ʤʌ·st laɪ'k UK: ʤʌst laɪk
just like you!kif USA: ʤʌ·st laɪ'k yuː' UK: ʤʌst laɪk juː
just nowkif USA: ʤʌ·st naʊ' UK: ʤʌst naʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása