COVID-19 Fight
Összesen 454 találat 17 szótárban. Részletek
jut2
  1. get into
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· UK: get ɪntuː
  1. fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. come to
   USA: kʌ'm tʌ· UK: kʌm tuː
juta1
  1. jute
   USA: ʤuː't UK: ʤuːt
  1. gunny
   USA: gʌ'niː· UK: gʌniː
jutaáru előállítás13
  1. jute manufacture
   USA: ʤuː't mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: ʤuːt mænjʊfæktʃər
jutafonal13
  1. jute yarn
   USA: ʤuː't yɔ'rn UK: ʤuːt jɑn
jutagyártás13
  1. jute manufacture
   USA: ʤuː't mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: ʤuːt mænjʊfæktʃər
jutahulladék13
  1. jute butts
   USA: ʤuː't bʌ'ts UK: ʤuːt bʌts
jutaipar13
  1. jute manufacture
   USA: ʤuː't mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: ʤuːt mænjʊfæktʃər
jutalék1
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
  1. 3 poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
  1. 1.2 6 kickback
   USA: kɪ'kbæ"k UK: kɪkbæk
  1. 6.3 due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. divident
   UK: dɪvɪdənt
 1. 336
  1. dividend
   USA: dɪ'vʌ·de"nd UK: dɪvɪdend
jutalékot felszámít2
  1. charge a commission
   USA: tʃɔ'rʤ eɪ' kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: tʃɑʤ eɪ kəmɪʃn
jutalmat érdemlő3
  1. deserving
   USA: dʌ·zəː'vɪ·ŋ UK: dɪzəːvɪŋ
jutalmaz2
  1. requite
   UK: rɪkwaɪt
  1. remunerate
   USA: rʌ·myuː"nəː·eɪ't UK: rɪmjuːnəreɪt
  1. recompense
   USA: re'kʌ·mpe"ns UK: rekəmpens
jutalmazatlan3
  1. unrewarded
   UK: ʌnrɪwɔːdɪd
jutalmazó3
  1. rewarding
   USA: riː·wɔː'rdɪ·ŋ UK: rɪwɔːdɪŋ
jutalom1
  1. treat
   USA: triː't UK: triːt
  1. Miután az egész hétvégén segítettem neki, nénikém jutalomból elvitt az állatkertbe.
    1. Having helped her all through the weekend, my aunt took me to the zoo as a treat.
  1. sanction
   USA: sæ'ŋʃʌ·n UK: sæŋkʃn
  1. reward
   USA: riː·wɔː'rd UK: rɪwɔːd
  1. remuneration
   USA: rʌ·myuː"nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪmjuːnəreɪʃn
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
 1. 330
  1. 3 poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
  1. 3.3 plume
   USA: pluː'm UK: pluːm
  1. 6.3 merit
   USA: me'rʌ·t UK: merɪt
  1. meed
   UK: miːd
  1. gratification
   USA: græ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: grætɪfɪkeɪʃn
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. accolade
   USA: æ'kʌ·leɪ"d UK: ækəleɪd
jutalomban nem részesült3
  1. unrewarded
   UK: ʌnrɪwɔːdɪd
jutalomban részesít2
  1. 6.3 gratify
   USA: græ'tʌ·faɪ" UK: grætɪfaɪ
jutalomdíj13
  1. sum granted as a recompense
   USA: sʌ'm græ'nʌ·d e'z eɪ' re'kʌ·mpe"ns UK: sʌm grɑntɪd əz eɪ rekəmpens
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
 1. 796
  1. prize money
   USA: praɪ'z mʌ'niː· UK: praɪz mʌniː
  1. attendance prize
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns praɪ'z UK: ətendəns praɪz
jutalomjáték13
  1. benefit performance
   USA: be'nʌ·fɪ"t pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: benɪfɪt pəfɔːməns
  1. benefit match
   USA: be'nʌ·fɪ"t mæ'tʃ UK: benɪfɪt mætʃ
jutalom; jutalmaz1
  1. reward
   USA: riː·wɔː'rd UK: rɪwɔːd
jutalomkiosztás1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása