COVID-19 Fight
Összesen 78 találat 8 szótárban. Részletek
károsmn
  1. átv unwholesome
   UK: ʌnhoʊlsəm
  1. ruinous
   USA: ruː'ʌ·nʌ·s UK: ruːɪnəs
  1. prejudicial
   USA: pre"ʤʌ·dʌ'ʃʌ·l UK: preʤʊdɪʃl
  1. átv poisonous
   USA: pɔɪ'zʌ·nʌ·s UK: pɔɪzənəs
  1. pernicious
   USA: pəː·nɪ'ʃʌ·s UK: pənɪʃəs
  1. parasitic
   USA: pe"rʌ·sɪ'tɪ·k UK: pærəsɪtɪk
  1. mischievous
   USA: mɪ'stʃʌ·vʌ·s UK: mɪstʃɪvəs
  1. maleficent
   UK: məlefɪsnt
  1. injurious
   USA: ɪ"nʤʊ'riː·ʌ·s UK: ɪnʤʊərɪəs
  1. ill
   USA: ɪ'l UK: ɪl
  1. hurtful
   USA: həː'tfʌ·l UK: həːtfəl
  1. harmful
   USA: hɔ'rmfʌ·l UK: hɑmfəl
  1. disparaging
   USA: dɪ"spe'rɪ·ʤɪ·ŋ UK: dɪspærɪʤɪŋ
  1. detrimental
   USA: de"trʌ·me'nʌ·l UK: detrɪmentl
  1. átv deleterious
   USA: de"lʌ·tɪ'riː·ʌ·s UK: delɪtɪərɪəs
  1. damaging
   USA: dæ'mɪ·ʤɪ·ŋ UK: dæmɪʤɪŋ
  1. baleful
   USA: beɪ'lfʌ·l UK: beɪlfəl
  1. adverse
   USA: ʌ·dvəː's UK: ædvəːs
károsan befolyásoli
  1. prejudice
   USA: pre'ʤʌ·dʌ·s UK: preʤʊdɪs
káros, ártalmasmn
  1. harmful
   USA: hɔ'rmfʌ·l UK: hɑmfəl
káros befolyásfn
  1. infection
   USA: ɪ"nfe'kʃʌ·n UK: ɪnfekʃn
  1. evil eye
   USA: iː'vʌ·l aɪ' UK: iːvl aɪ
káros hatásfn
  1. blast
   USA: blæ'st UK: blɑst
károsíti
  1. impair
   USA: ɪ"mpe'r UK: ɪmpeər
károsítja az ózonrétegetkif
  1. deplete the ozone layer
   USA: dʌ·pliː't ðiː· oʊ'zoʊ"n leɪ'əː· UK: dɪpliːt ðiː oʊzoʊn leɪər
károsodásfn
 1. jog
  1. lesion
   USA: liː'ʒʌ·n UK: liːʒn
  1. impairment
   USA: ɪ"mpe'rmʌ·nt UK: ɪmpeəmənt
károsodottmn
  1. damaged
   USA: dæ'mʌ·ʤd UK: dæmɪʤd
káros szenvedélyfn
  1. addiction
   USA: ʌ·dɪ'kʃʌ·n UK: ədɪkʃn
káros térfn
  1. dead space
   USA: de'd speɪ's UK: ded speɪs
károsult (fél)kif
  1. aggrieved party
   USA: ʌ·griː'vd pɔ'rtiː· UK: əgriːvd pɑtiː
káros volta vminekfn
  1. hurtfulness
   UK: həːtfəlnəs
egészségre károsmn
  1. unwholesome
   UK: ʌnhoʊlsəm
mérgezö, ártalmas, károsmn
  1. toxic
   USA: tɔ'ksɪ·k UK: tɔksɪk
hideg okozta károsodás, (növ)kif
  1. chilling injury
   USA: tʃɪ'lɪ·ŋ ɪ'nʤəː·iː· UK: tʃɪlɪŋ ɪnʤəriː
károsításfn
károsodásfn
  1. e Benachteiligung
   bə'naːxtaɪlɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Benachteiligungen
   1. birtokos eset:
   2. Benachteiligung
káros vmire, vkirekif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása