COVID-19 Fight
Összesen 60 találat 9 szótárban. Részletek
kényesmn
  1. touchy
   USA: tʌ'tʃiː· UK: tʌtʃiː
  1. ticklish
   USA: tɪ'kʌ·lɪ·ʃ UK: tɪklɪʃ
  1. testy
   USA: te'stiː· UK: testiː
  1. átv tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. De hát ez kényes kérdés volt, és nem illett vitatkoznom róla.
    1. But it was tender ground for me to argue on.
  1. rég subtle
   USA: sʌ'tʌ·l UK: sʌtl
  1. szl sticky
   USA: stɪ'kiː· UK: stɪkiː
  1. átv slippery
   USA: slɪ'priː· UK: slɪpəriː
  1. sensitive
   USA: se'nsʌ·tɪ·v UK: sensɪtɪv
  1. átv queasy
   USA: kwiː'ziː· UK: kwiːziː
  1. biz pernickety
   UK: pənɪkətiː
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. missy
   USA: mɪ'siː· UK: mɪsiː
  1. finicky
   USA: fɪ'nʌ·kiː· UK: fɪnɪkiː
  1. finicking
   UK: fɪnɪkɪŋ
  1. finical
   UK: fɪnɪkl
  1. fastidious
   USA: fæ·stɪ'diː·ʌ·s UK: fəstɪdɪəs
  1. delicate
   USA: de'lʌ·kʌ·t UK: delɪkət
kényes emberfn
  1. cockney
   USA: kɔ'kniː· UK: kɔkniː
kényesenhsz
  1. daintily
   UK: deɪntɪliː
kényesen járómn
kényes gyomrúmn
  1. squeamish
   USA: skwiː'mɪ·ʃ UK: skwiːmɪʃ
kényes helyzetfn
  1. imbroglio
   USA: ɪ"mbroʊ'lyoʊ· UK: ɪmbroʊliːoʊ
kényes ízlése vankif
  1. have a delicate palate
   USA: hæ'v eɪ' de'lʌ·kʌ·t pæ'lʌ·t UK: hæv eɪ delɪkət pælət
kényeskedésfn
  1. queasiness
   USA: kwiː'ziː·nʌ·s UK: kwiːzɪnəs
  1. prudishness
   UK: pruːdɪʃnəs
  1. prudery
   USA: pruː'dəː·iː· UK: pruːdəriː
  1. priggishness
   UK: prɪgɪʃnəs
  1. grimace
   USA: grɪ'mʌ·s UK: grɪmeɪs
  1. affectation
   USA: æ"fe·kteɪ'ʃʌ·n UK: æfekteɪʃn
kényeskediki
  1. grimace
   USA: grɪ'mʌ·s UK: grɪmeɪs
kényeskedőmn
  1. prudish
   USA: pruː'dɪ·ʃ UK: pruːdɪʃ
  1. priggish
   UK: prɪgɪʃ
  1. biz pernickety
   UK: pənɪkətiː
kényeskedő emberfn
kényeskedő fiatalemberkif
  1. dandified young man
   UK: dændɪfaɪd jʌŋ mæn
kényes (kérdés)mn
  1. prickly
   USA: prɪ'kliː· UK: prɪkliː
kényes pontkif
  1. tender spot
   USA: te'ndəː· spɔ't UK: tendər spɔt
  1. a tender spot
   USA: eɪ' te'ndəː· spɔ't UK: eɪ tendər spɔt
kényességfn
  1. queasiness
   USA: kwiː'ziː·nʌ·s UK: kwiːzɪnəs
  1. fastidiousness
   UK: fəstɪdɪəsnəs
kényes ügyfn
  1. tickler
   UK: tɪklər
  1. hot potato
   USA: hɔ't pʌ·teɪ'toʊ" UK: hɔt pəteɪtoʊ
kényesmn
  1. zimperlich
   'tsɪmpɐlɪç
  1. verzwickt
   fɛɐ'tsvɪkt
  1. átv schwierig
   'ʃviːrɪç
  1. átv biz mulmig
  1. heikel
   'haɪkəl
  1. empfindsam
   ɛm'pfɪntzaːm
  1. empfindlich
   ɛm'pfɪntlɪç
  1. Ekel
   'eːkəl
  1. delikat
   deli'kaːt
  1. brisant
   bri'zant
kényeskedésfn
  1. e Zimperlichkeit
   'tsɪmpɐlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Zimperlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Zimperlichkeit
kényeskediki
kényeskedőmn
  1. geziert
   gə'tsiːɐt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása