kényszerfn
  1. urge
   USA: əː'ʤ UK: əːʤ
  1. pressure
   USA: pre'ʃəː· UK: preʃər
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. exigency
   USA: e"ksɪ'ʤʌ·nsiː· UK: eksɪʤənsiː
 1. jog
  1. duress
   USA: dʊ're·s UK: djʊres
  1. constraint
   USA: kʌ·nstreɪ'nt UK: kənstreɪnt
  1. compulsion
   USA: kʌ·mpʌ'lʃʌ·n UK: kəmpʌlʃn
  1. cogency
   USA: koʊ'ʤʌ·nsiː· UK: koʊʤənsiː
  1. coercion
   USA: koʊ·əː'ʃʌ·n UK: koʊəːʃn
kényszer hatása alatthsz
  1. compulsorily
   UK: kəmpʌlsərəliː
kényszer hatásárakif
  1. under duress
   USA: ʌ'ndəː· dʊ're·s UK: ʌndər djʊres
kényszer nélkülimn
  1. unbidden
   UK: ʌnbɪdn
kényszerbőlkif
  1. of necessity
   USA: ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: ɔv nɪsesɪtiː
  1. from necessity
   USA: fəː·m nʌ·se'sʌ·tiː· UK: frɔm nɪsesɪtiː
  1. by necessity
   USA: baɪ' nʌ·se'sʌ·tiː· UK: baɪ nɪsesɪtiː
kényszerből megtettmn
  1. forced
   USA: fɔː'rst UK: fɔːst
kényszeredettmn
  1. wry
   USA: raɪ' UK: raɪ
  1. unfree
   UK: ʌnfriː
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. self-conscious
   UK: selfkɔnʃəs
  1. átv faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. enforced
   USA: e·nfɔː'rst UK: ɪnfɔːst
  1. constrained
   USA: kʌ·nstreɪ'nd UK: kənstreɪnd
kényszeredett érzésfn
kényszeredettenhsz
  1. wryly
   USA: raɪ'liː· UK: raɪliː
  1. constrainedly
   UK: kənstreɪnədliː
kényszeredettségfn
  1. self-consciousness
   UK: selfkɔnʃəsnəs
kényszerhelyzetfn
  1. exigency
   USA: e"ksɪ'ʤʌ·nsiː· UK: eksɪʤənsiː
  1. exigence
   UK: eksɪʤəns
  1. emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
  1. dilemma
   USA: dʌ·le'mʌ· UK: dɪlemə
kényszerhuzatfn
 1. koh
  1. blast
   USA: blæ'st UK: blɑst
kényszerhívásba hozi
 1. ját
  1. throw in
   USA: θroʊ' ɪ'n UK: θroʊ ɪn
kényszerképzetfn
  1. obsession
   USA: ʌ·bse'ʃʌ·n UK: əbseʃn
  1. fixed idea
   USA: fɪ'kst aɪ·diː'ʌ· UK: fɪkst aɪdɪə
kényszerképzetesfn
  1. obsessionist
   UK: əbseʃənɪst
  1. obsessional
   USA: ʌ·bse'ʃʌ·nʌ·l UK: əbseʃənl
kényszerleszálláskif
  1. forced landing
   USA: fɔː'rst læ'ndɪ·ŋ UK: fɔːst lændɪŋ
  1. emergency landing
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· læ'ndɪ·ŋ UK: ɪməːʤənsiː lændɪŋ
  1. distress landing
   USA: dɪ"stre's læ'ndɪ·ŋ UK: dɪstres lændɪŋ
kényszerleszállást végezi
  1. biz ditch
   USA: dɪ'tʃ UK: dɪtʃ
  1. biz ditch
   USA: dɪ'tʃ UK: dɪtʃ
kényszermunkafn
  1. penal servitude
   USA: piː'nʌ·l səː'vʌ·tuː"d UK: piːnl səːvɪtjuːd
  1. biz hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. hard labour
   USA: hɔ'rd leɪ'bəː· UK: hɑd leɪbər
kényszermunkára ítéli
  1. rég szl lag
   USA: læ'g UK: læg
kényszerrelhsz
  1. compulsorily
   UK: kəmpʌlsərəliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása