képcsőfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. picture tube
   USA: pɪ'ktʃəː· tyuː'b UK: pɪktʃər tjuːb
tv képcsőkif
  1. pick-up tube
   USA: pɪ'kʌ"p tyuː'b UK: pɪkʌp tjuːb
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása