COVID-19 Fight
Összesen 307 találat 10 szótárban. Részletek
képesmn
  1. susceptible
   USA: sʌ·se'ptʌ·bʌ·l UK: səseptəbl
  1. capable
   USA: keɪ'pʌ·bʌ·l UK: keɪpəbl
  1. can
   USA: kʌ·n UK: kæn
  1. be able to
   USA: biː· eɪ'bʌ·l tʌ· UK: biː eɪbl tuː
  1. able
   USA: eɪ'bʌ·l UK: eɪbl
képes, alkalmas; ügyes, tehetségesmn
  1. capable
   USA: keɪ'pʌ·bʌ·l UK: keɪpəbl
képes értelembenkif
  1. in a figurative sense
   USA: ɪ'n eɪ' fɪ'gyəː·ʌ·tɪ·v se'ns UK: ɪn eɪ fɪgjərətɪv sens
  1. figuratively
   USA: fɪ·gyʊ'rʌ·tɪ·vliː· UK: fɪgjərətɪvliː
képes felefn
  1. szl frontispiece
   UK: frʌntɪspiːs
képes folyóiratfn
  1. biz mag
   USA: mæ'g UK: mæg
képesíti
  1. US certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
képesit, alkalmassá teszkif
képesítésfn
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
képesítés nélkülimn
  1. unqualified
   USA: ʌ·nkwɔ'lʌ·faɪ"d UK: ʌnkwɔlɪfaɪd
képesítést szerezi
  1. qualify
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ" UK: kwɔlɪfaɪ
képesítetlenmn
  1. unqualified
   USA: ʌ·nkwɔ'lʌ·faɪ"d UK: ʌnkwɔlɪfaɪd
  1. uncertificated
   UK: ʌnsəːtɪfɪkeɪtɪd
képesítettmn
  1. qualified
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"d UK: kwɔlɪfaɪd
  1. licensed
   USA: laɪ'sʌ·nst UK: laɪsnst
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. certificated
   UK: sətɪfɪkeɪtɪd
képesítőmn
  1. qualifying
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: kwɔlɪfaɪɪŋ
képesítővizsgafn
  1. qualifying examination
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"ɪ·ŋ ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfaɪɪŋ ɪgzæmɪneɪʃn
képes katalóguskif
  1. illustrated catalogue
   USA: ɪ'lʌ·streɪ"tʌ·d kæ'tʌ·lɔː"g UK: ɪləstreɪtɪd kætəlɔg
képeskönyvfn
képeslapfn
  1. postcard
   USA: poʊ'skɔ"rd UK: poʊstkɑd
  1. picture postcard
   USA: pɪ'ktʃəː· poʊ'skɔ"rd UK: pɪktʃər poʊstkɑd
  1. pictorial
   USA: pɪ·ktɔː'riː·ʌ·l UK: pɪktɔːrɪəl
  1. magazine
   USA: mæ'gʌ·ziː"n UK: mægəziːn
  1. biz mag
   USA: mæ'g UK: mæg
képes levelezőlapfn
  1. postcard
   USA: poʊ'skɔ"rd UK: poʊstkɑd
  1. picture postcard
   USA: pɪ'ktʃəː· poʊ'skɔ"rd UK: pɪktʃər poʊstkɑd
képességfn
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A matek meghaladja a képességeimet.
    1. Maths is a subject beyond the scope of my mind.
  2. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. Teljes erejéből húzta a szekeret.
    1. He pulled the cart with all his might.
  2. A jog ezúttal is az erőszak áldozatául esett.
    1. Once again right fell before might.
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
  1. faculty
   USA: fæ'kʌ·ltiː· UK: fækltiː
  1. facility
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː· UK: fəsɪlɪtiː
  1. Döbbenetes a nyelvi képessége: minden évben megtanul egy új nyelvet.
    1. His facility for languages is astonishing: he learns a new language every year.
  1. biz dower
   USA: daʊ'r UK: daʊər
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
  1. capability
   USA: keɪ"pʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: keɪpəbɪlɪtiː
  1. átv biz calibre
   UK: kælɪbər
  1. caliber
   USA: kæ'lʌ·bəː· UK: kælɪbə
  1. attainments
   UK: əteɪnmənts
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
  1. ability
   USA: ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əbɪlɪtiː
képesség; (egyetemi) karfn
  1. faculty
   USA: fæ'kʌ·ltiː· UK: fækltiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása