Összesen 53 találat 9 szótárban. Részletek
kér(és)fn
  1. requests
   USA: riː·kwe's UK: rɪkwests
kérésfn
  1. supplication
   UK: sʌplɪkeɪʃn
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. request
   USA: riː·kwe'st UK: rɪkwest
  1. Uram, egy kérésem volna önhöz.
    1. Sir, I have a request to make.
  1. prayer
   USA: preɪ'əː· UK: preər
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. Az okmányt a hajón kell tartani, és az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni.
    1. The document must be kept on board the vessel and must be produced on demand to the inspecting authorities.
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
kérésekkel zaklati
  1. coax
   USA: koʊ'ks UK: koʊks
kérésérekif
  1. at the suit of
   USA: æ't ðiː· suː't ʌ·v UK: ət ðiː suːt ɔv
  1. at the request of
   USA: æ't ðiː· riː·kwe'st ʌ·v UK: ət ðiː rɪkwest ɔv
kérését sürgetii
  1. press one's suit
   USA: pre's wʌ'nz suː't UK: pres wʌnz suːt
kérés nélkül tesz meg vmiti
kéréssel zaklatómn
  1. urgent
   USA: əː'ʤʌ·nt UK: əːʤənt
kérést teljesítkif
  1. accede to a request
   USA: æ·ksiː'd tʌ· eɪ' riː·kwe'st UK: əksiːd tuː eɪ rɪkwest
kérést teljesítenikif
  1. grant a request
   USA: græ'nt eɪ' riː·kwe'st UK: grɑnt eɪ rɪkwest
kérészfn
  1. mayday
   USA: meɪ'deɪ· UK: meɪdeɪ
  1. may-fly
   UK: meɪflaɪ
kérészéletűmn
  1. short-lived
   USA: ʃɔː'rtlaɪ'vd UK: ʃɔːtlɪvd
kérész életűmn
  1. short-lived
   USA: ʃɔː'rtlaɪ'vd UK: ʃɔːtlɪvd
nyomatékos kérésfn
  1. solicitation
   USA: sʌ·lɪ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: səlɪsɪteɪʃn
sürgető kérésfn
  1. importunity
   UK: ɪmpətjuːnɪtiː
bányajogosítvány kérésefn
  1. US AUS claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
vkinek kérésérekif
teljesít kérésti
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
vkinek a kérésérekif
  1. at the suit of sy
   USA: æ't ðiː· suː't ʌ·v saɪ'
ad (vmit kérésre)i
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása