COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 9 szótárban. Részletek
kér(és)1
  1. requests
   USA: riː·kwe's UK: rɪkwests
kérés1
  1. supplication
   UK: sʌplɪkeɪʃn
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. request
   USA: riː·kwe'st UK: rɪkwest
  1. Uram, egy kérésem volna önhöz.
    1. Sir, I have a request to make.
  1. prayer
   USA: preɪ'əː· UK: preər
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. Az okmányt a hajón kell tartani, és az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni.
    1. The document must be kept on board the vessel and must be produced on demand to the inspecting authorities.
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
kérésekkel zaklat2
  1. coax
   USA: koʊ'ks UK: koʊks
kérésére13
  1. at the suit of
   USA: æ't ðiː· suː't ʌ·v UK: ət ðiː suːt ɔv
  1. at the request of
   USA: æ't ðiː· riː·kwe'st ʌ·v UK: ət ðiː rɪkwest ɔv
kérését sürgeti2
  1. press one's suit
   USA: pre's wʌ'nz suː't UK: pres wʌnz suːt
kérés nélkül tesz meg vmit2
kéréssel zaklató3
  1. urgent
   USA: əː'ʤʌ·nt UK: əːʤənt
kérést teljesít13
  1. accede to a request
   USA: æ·ksiː'd tʌ· eɪ' riː·kwe'st UK: əksiːd tuː eɪ rɪkwest
kérést teljesíteni13
  1. grant a request
   USA: græ'nt eɪ' riː·kwe'st UK: grɑnt eɪ rɪkwest
kérész1
  1. mayday
   USA: meɪ'deɪ· UK: meɪdeɪ
  1. may-fly
   UK: meɪflaɪ
kérészéletű3
  1. short-lived
   USA: ʃɔː'rtlaɪ'vd UK: ʃɔːtlɪvd
kérész életű3
  1. short-lived
   USA: ʃɔː'rtlaɪ'vd UK: ʃɔːtlɪvd
nyomatékos kérés1
  1. solicitation
   USA: sʌ·lɪ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: səlɪsɪteɪʃn
sürgető kérés1
  1. importunity
   UK: ɪmpətjuːnɪtiː
bányajogosítvány kérése1
  1. 6|1 6|1 claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
vkinek kérésére13
teljesít kérést2
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
vkinek a kérésére13
  1. at the suit of sy
   USA: æ't ðiː· suː't ʌ·v saɪ'
ad (vmit kérésre)2
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása