COVID-19 Fight
Összesen 188 találat 9 szótárban.
állásfoglalása ebben a kérdésbenkif
  1. his position on this question
   USA: hʌ·z pʌ·zɪ'ʃʌ·n ɔ'n ðʌ·s kwe'ʃʌ·n UK: hɪz pəzɪʃn ɔn ðɪs kwestʃən
foglalkozni kezd a kérdésselkif
  1. take up the question
   USA: teɪ'k ʌ'p ðiː· kwe'ʃʌ·n UK: teɪk ʌp ðiː kwestʃən
  1. take up a question
   USA: teɪ'k ʌ'p eɪ' kwe'ʃʌ·n UK: teɪk ʌp eɪ kwestʃən
ez eldönti a kérdéstkif
  1. that settles it!
   USA: ðʌ·t se'tʌ·lz ʌ·t UK: ðət setlz ɪt
mellének szegeztem a kérdéstkif
  1. i asked him point-blank
   UK: aɪ ɑskt hɪm pɔɪntblæŋk
nem erőlteti a kérdéstkif
  1. not labour the point
   USA: nɔ't leɪ'bəː· ðiː· pɔɪ'nt UK: nɔt leɪbər ðiː pɔɪnt
  1. not labor the point
   USA: nɔ't leɪ'bəː· ðiː· pɔɪ'nt
szavazásra bocsátja a kérdéstkif
  1. put the question
   USA: pʊ't ðiː· kwe'ʃʌ·n UK: pʊt ðiː kwestʃən
ez nem tartozik a kérdéshezkif
  1. that's outside the question
   UK: ðəts aʊtsaɪd ðiː kwestʃən
ne bolygassuk ezt a kérdéstkif
  1. better give it a wide berth
   USA: be'təː· gɪ'v ʌ·t eɪ' waɪ'd bəː'θ UK: betər gɪv ɪt eɪ waɪd bəːθ
idetartozik/jól alátámasztja az érvelést/megvilágítja a kérdéstkif
  1. it is a case in point
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' keɪ's ɪ'n pɔɪ'nt UK: ɪt ɪz eɪ keɪs ɪn pɔɪnt
kérdésfn
  1. névmási használatban e Sache
   'zaxə
   1. többes szám:
   2. Sachen
   1. birtokos eset:
   2. Sache
  1. Punkt
   'pʊŋkt
  1. s Problem
   pro'bleːm
   1. többes szám:
   2. Probleme
   1. birtokos eset:
   2. Problems
  1. e Frage
   'fraːgə
   1. többes szám:
   2. Fragen
   1. birtokos eset:
   2. Frage
  1. e Anfrage
   'anfraːgə
kérdésesmn
kérdéses, vajon ...kif
kérdést intézi
kérdést intéz vkihezkif
kérdést tesz felkif
kérdés, vajon ...kif
elvi kérdésfn
központi kérdésfn
lelkiismereti kérdésfn
sarkalatos kérdésfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása