COVID-19 Fight
Összesen 466 találat 9 szótárban. Részletek
készmn
  1. willing
   USA: wɪ'lɪ·ŋ UK: wɪlɪŋ
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. biz perfect
   USA: pəː'fɪ"kt UK: pəːfɪkt
  1. rég bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
  1. accomplished
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃt UK: əkʌmplɪʃt
kész-mn
készakarvahsz
  1. purposely
   USA: pəː'pʌ·sliː· UK: pəːpəsliː
készárumn
  1. finished goods
   USA: fɪ'nɪ·ʃt gʊ'dz UK: fɪnɪʃt gʊdz
készárupiacfn
  1. spot market
   USA: spɔ't mɔ'rkʌ·t UK: spɔt mɑkɪt
készáruügyletfn
  1. spot deal
   USA: spɔ't diː'l UK: spɔt diːl
  1. spot contract
   USA: spɔ't kʌ·ntræ'kt UK: spɔt kɔntrækt
kész bolondkif
  1. off his chump
   USA: ɔː'f hʌ·z tʃʌ'mp UK: ɔf hɪz tʃʌmp
kész(en)mn
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
készenhsz
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
készen kapott ismeretfn
  1. infusion
   USA: ɪ"nfyuː'ʒʌ·n UK: ɪnfjuːʒn
készenlétfn
 1. el távk
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
  1. readiness
   USA: re'diː·nʌ·s UK: redɪnəs
  1. preparedness
   USA: priː·pe'rʌ·dnʌ·s UK: prɪpeərɪdnəs
  1. alarm
   USA: ʌ·lɔ'rm UK: əlɑm
készenlétbenhsz
  1. on standby
   USA: ɔ'n stæ'ndbaɪ' UK: ɔn stænbaɪ
  1. in hand
   USA: ɪ'n hæ'nd UK: ɪn hænd
készételfn
  1. canned food
   USA: kæ'nd fuː'd UK: kænd fuːd
készíti
  1. tailor
   USA: teɪ'ləː· UK: teɪlər
  1. prepare
   USA: priː·pe'r UK: prɪpeər
  1. makes
   USA: meɪ'ks UK: meɪks
  1. fashion
   USA: fæ'ʃʌ·n UK: fæʃn
  1. fabricate
   USA: fæ'brʌ·keɪ"t UK: fæbrɪkeɪt
  1. creates
   USA: kriː·eɪ'ts UK: kriːeɪts
készítésfn
  1. making
   USA: meɪ'kɪ·ŋ UK: meɪkɪŋ
  1. fabrication
   USA: fæ"brɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: fæbrɪkeɪʃn
  1. creating
   USA: kriː·eɪ'tɪ·ŋ UK: kriːeɪtɪŋ
készítményfn
  1. product
   USA: prɔ'dʌ·kt UK: prɔdʌkt
  1. preparation
   USA: pre"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: prepəreɪʃn
  1. manufacture
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: mænjʊfæktʃər
  1. make
   USA: meɪ'k UK: meɪk
 1. vegy
  1. formulation
   USA: fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·n UK: fɔːmjʊleɪʃn
  1. concoction
   USA: kʌ·nkɔ'kʃʌ·n UK: kənkɔkʃn
készítőfn
  1. maker
   USA: meɪ'kəː· UK: meɪkər
készkiadásokfn
  1. cash expenses
   USA: kæ'ʃ ɪ·kspe'nsʌ·z UK: kæʃ ɪkspensɪz
készletfn
  1. tackle
   USA: tæ'kʌ·l UK: tækl
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. Az ország gazdag ivóvízkészlettel rendelkezik.
    1. The country is rich in drinking water supplies.
  1. suite
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. suit
   USA: suː't UK: suːt
  1. A négy szín a kártyában a pikk, kör, káró és treff.
    1. The four suits in cards are spades, hearts, diamonds and clubs.
  1. store
   USA: stɔː'r UK: stɔːr
  1. A házában nagy készletet tart kubai szivarból.
    1. He keeps a large store of Cuban cigars in his house.
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
  1. Meg kell újítanunk a készletet, Hepzibah néném! - szólt a kis elárusítónő.
    1. We must renew our stock, Cousin Hepzibah! cried the little saleswoman.
  1. rég sort
   USA: sɔː'rt UK: sɔːt
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. Mindig tartok az autóm csomagtartójában egy szerszámkészletet.
    1. I always keep a tool set in the back of my car.
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. resources
   USA: riː'sɔː·rsʌ·z UK: rɪzɔːsɪz
  1. resource
   USA: riː'sɔː·rs UK: rɪzɔːs
  1. outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
  1. kit
   USA: kɪ't UK: kɪt
  1. hoard
   USA: hɔː'rd UK: hɔːd
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. battery
   USA: bæ'təː·iː· UK: bætəriː
  1. assortment
   USA: ʌ·sɔː'rtmʌ·nt UK: əsɔːtmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása