COVID-19 Fight
Összesen 460 találat 9 szótárban. Részletek
kézfn
  1. biz US mitt
   USA: mɪ't UK: mɪt
  1. mauler
   USA: mɔː'ləː· UK: mɔːlər
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. Sok kéz, hamar kész.
    1. Many hands make light work.
  2. Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal.
    1. The left hand does not know what the right hand's doing.
  1. szl flapper
   USA: flæ'pəː· UK: flæpər
  1. szl duke
   USA: duː'k UK: djuːk
  1. szl claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
kéz a kézbenhsz
  1. hand in hand
   USA: hæ'nd ɪ'n hæ'nd UK: hænd ɪn hænd
kézápolásfn
  1. manicure
   USA: mæ'nɪ·kyəː· UK: mænɪkjʊər
kézápolófn
  1. manicurist
   USA: mæ'nɪ·kyəː"ʌ·st UK: mænɪkjuːrɪst
  1. manicure
   USA: mæ'nɪ·kyəː· UK: mænɪkjʊər
kézbenkif
  1. in hand
   USA: ɪ'n hæ'nd UK: ɪn hænd
kézben hordozhatófn
  1. hand-held
   USA: hæ'ndhe'ld UK: hændheld
kézbesíti
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
  1. Az új bútorokat jövő szerdán szállítják.
    1. The new furniture will be delivered next Wednesday.
kézbesítésfn
 1. jog
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
 2. jog
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. delivery
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪlɪvəriː
  1. A (megrendelt) könyveket kézbesítéskor is fizetheti.
    1. You can pay for the books on delivery.
kézbesítési díjfn
  1. charge for delivery
   USA: tʃɔ'rʤ frəː· dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: tʃɑʤ fəː dɪlɪvəriː
kézbesítetlenmn
  1. undelivered
   USA: ʌ"ndʌ·lɪ'vəː·d UK: ʌndɪlɪvəd
kézbesítetti
  1. delivered
   USA: dʌ·lɪ'vəː·d UK: dɪlɪvəd
  1. by hand
   USA: baɪ' hæ'nd UK: baɪ hænd
kézbesítőfn
  1. delivery-man
   UK: dɪlɪvərɪmen
  1. deliverer
   USA: dʌ·lɪ'vəː·əː· UK: dɪlɪvərər
  1. conveyor
   USA: kʌ·nveɪ'əː· UK: kənveɪər
kézbilincsfn
  1. manacle
   UK: mænəkl
kézcsuklókif
  1. carpal joint
   USA: kɔ'rpʌ·l ʤɔɪ'nt UK: kɑpl ʤɔɪnt
kézelőfn
  1. cuff
   USA: kʌ'f UK: kʌf
kézelőgombfn
  1. stud
   USA: stʌ'd UK: stʌd
  1. link
   USA: lɪ'ŋk UK: lɪŋk
kézelőgombokfn
  1. cufflinks
   UK: kʌflɪŋks
  1. cuff-links
   UK: kʌflɪŋks
kézenállásfn
  1. handstand
   USA: hæ'ndstæ"nd UK: hændstænd
kézenfekvőmn
  1. plausible
   USA: plɔː'zʌ·bʌ·l UK: plɔːzəbl
  1. obvious
   USA: ɔ'bviː·ʌ·s UK: ɔbvɪəs
  1. Nincs kézenfekvő megoldás a problémára.
    1. There is no obvious solution to this problem.
  1. no far to seek
   USA: noʊ' fɔ'r tʌ· siː'k UK: noʊ fɑr tuː siːk
  1. manifest
   USA: mæ'nʌ·fe"st UK: mænɪfest
kézenfogvakif
  1. hand in hand
   USA: hæ'nd ɪ'n hæ'nd UK: hænd ɪn hænd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása