COVID-19 Fight
Összesen 196 találat 8 szótárban.
könnyű olajfn
  1. volatile oil
   USA: vɔ'lʌ·tʌ·l ɔɪ'l UK: vɔlətaɪl ɔɪl
könnyű olvasmányfn
  1. light reading
   USA: laɪ't riː'dɪ·ŋ UK: laɪt riːdɪŋ
  1. escape literature
   USA: ʌ·skeɪ'p lɪ'təː·ʌ·tʃəː· UK: ɪskeɪp lɪtrətʃər
könnyű pénzfn
  1. gravy
   USA: greɪ'viː· UK: greɪviː
  1. belly
   USA: be'liː· UK: beliː
könnyű reggelikif
  1. light breakfast
   USA: laɪ't bre'kfʌ·st UK: laɪt brekfəst
könnyűségfn
  1. levity
   USA: le'vʌ·tiː· UK: levɪtiː
  1. flimsiness
   UK: flɪmsɪnəs
  1. facility
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː· UK: fəsɪlɪtiː
  1. effortlessness
   UK: efətləsnes
  1. easiness
   UK: iːzɪnəs
könnyű sérüléskif
  1. minor injury
   USA: maɪ'nəː· ɪ'nʤəː·iː· UK: maɪnər ɪnʤəriː
könnyű sora vankif
  1. play on velvet
   USA: pleɪ' ɔ'n ve'lvʌ·t UK: pleɪ ɔn velvɪt
  1. be on velvet
   USA: biː· ɔ'n ve'lvʌ·t UK: biː ɔn velvɪt
könnyűsúlymn
  1. lightweight
   USA: laɪ'tweɪ't UK: laɪtweɪt
könnyűsúlyúmn
  1. lightweight
   USA: laɪ'tweɪ't UK: laɪtweɪt
könnyű szaráskif
  1. loose bowels
   USA: luː's baʊ'lz UK: luːs baʊəlz
könnyű székeléskif
  1. loose bowels
   USA: luː's baʊ'lz UK: luːs baʊəlz
könnyű szívűmn
  1. light-hearted
   USA: laɪ'thɔ"rtʌ·d UK: laɪthɑtɪd
könnyű takarófn
  1. rég irod sheet
   USA: ʃiː't UK: ʃiːt
könnyű tánccipőfn
  1. slipper
   USA: slɪ'pəː· UK: slɪpər
könnyű ügetéssel lovagoli
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
könnyű ütésfn
  1. tap
   USA: tæ'p UK: tæp
  1. flip
   USA: flɪ'p UK: flɪp
könnyű vágtafn
  1. canter
   USA: kæ'ntəː· UK: kæntər
könnyű vele kijönnikif
  1. person easy to get on with
   USA: pəː'sʌ·n iː'ziː· tʌ· gɪ't ɔ'n wʌ·ð UK: pəːsn iːziː tuː get ɔn wɪð
könnyűvérűmn
  1. biz fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
könnyűvérű nőfn
  1. kit
   USA: kɪ't UK: kɪt
  1. szl jay
   USA: ʤeɪ' UK: ʤeɪ
  1. courtesan
   UK: kɔːtɪzæn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása