COVID-19 Fight
Összesen 143 találat 6 szótárban. Részletek
könnyenhsz
  1. readily
   USA: re'dʌ·liː· UK: redɪliː
  1. lightly
   USA: laɪ'tliː· UK: laɪtliː
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. effortlessly
   USA: e'fəː·tlʌ·sliː· UK: efətləsliː
  1. biz easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
  1. easily
   USA: iː'zʌ·liː· UK: iːzəliː
könnyen átsiklik rajta az emberkif
  1. apt to be overlooked
   USA: æ'pt tʌ· biː· oʊ'vəː·lʊ"kt UK: æpt tuː biː oʊvəlʊkt
könnyen barátkozó emberkif
  1. good mixer
   USA: gʌ·d mɪ'ksəː· UK: gʊd mɪksər
könnyen becsaphatómn
  1. gullible
   USA: gʌ'lʌ·bʌ·l UK: gʌlɪbl
könnyen becsapható emberfn
  1. szl AUS soda
   USA: soʊ'dʌ· UK: soʊdə
könnyen befolyásolhatófn
  1. yielding
   USA: yiː'ldɪ·ŋ UK: jiːldɪŋ
  1. pliable
   USA: plaɪ'ʌ·bʌ·l UK: plaɪəbl
könnyen bele fog jönnikif
  1. he will pick up the easily
   USA: hiː' wʌ·l pɪ'k ʌ'p ðiː· iː'zʌ·liː· UK: hiː wɪl pɪk ʌp ðiː iːzəliː
könnyen bosszankodómn
  1. nettlesome
   USA: ne'tʌ·lsʌ·m UK: netlsəm
könnyen eladhatókif
  1. easily disposed of
   USA: iː'zʌ·liː· dɪ"spoʊ'zd ʌ·v UK: iːzəliː dɪspoʊzd ɔv
könnyen eldönthetőmn
könnyen elérhetőkif
  1. easy of attainment
   USA: iː'ziː· ʌ·v ʌ·teɪ'nmʌ·nt UK: iːziː ɔv əteɪnmənt
könnyen elsajátíthatókif
  1. easy of attainment
   USA: iː'ziː· ʌ·v ʌ·teɪ'nmʌ·nt UK: iːziː ɔv əteɪnmənt
könnyen el tud bánni velei
  1. be no match for sy
   USA: biː· noʊ' mæ'tʃ frəː· saɪ'
könnyen érthetőmn
  1. popular
   USA: pɔ'pyʌ·ləː· UK: pɔpjʊlər
könnyen feldühödőmn
  1. irascible
   USA: ɪ·ræ'sʌ·bʌ·l UK: ɪræsəbl
könnyen felkavarodómn
  1. átv queasy
   USA: kwiː'ziː· UK: kwiːziː
könnyen folyómn
  1. flowing
   USA: floʊ'ɪ·ŋ UK: floʊɪŋ
könnyen forgathatómn
  1. wieldy
   UK: wiːldiː
könnyen formálhatómn
  1. waxy
   USA: wæ'ksiː· UK: wæksiː
könnyen fűrészelhető fakif
  1. wood that saws well
   USA: wʊ'd ðʌ·t sɔː'z we'l UK: wʊd ðət sɔːz wel
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása