COVID-19 Fight
körhagyós szorító13
    1. eccentric clamp
      USA: e"kse'ntrɪ·k klæ'mp UK: eksentrɪk klæmp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása