COVID-19 Fight
Összesen 249 találat 10 szótárban. Részletek
kötelezi
  1. oblige
   USA: ʌ·blaɪ'ʤ UK: əbliːʒ
  1. obligate
   USA: ɔ'blʌ·geɪ"t UK: ɔblɪgeɪt
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
 1. jog
  1. bind over
   USA: baɪ'nd oʊ'vəː· UK: baɪnd oʊvər
kötelezettfn
  1. obligor
   UK: ɔblɪgɔː
  1. obligated
   USA: ɔ'blʌ·geɪ"tʌ·d UK: ɔblɪgeɪtɪd
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
kötelezettségfn
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
  1. tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. obligation
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɔblɪgeɪʃn
  1. A regisztráció önkéntes, és nem jár kötelezettségekkel.
    1. Registration is voluntary and is without obligation.
  1. átv liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
  1. A cég elismerte felelősségét az okozott kárért.
    1. The company has admitted liability for the damage caused.
  2. A külföldön élő állampolgárok mentesülnek a hadkötelezettség alól.
    1. Citizens living abroad are freed from military service liability.
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
  1. Az elnök egy régóta fennálló kötelezettségét teljesítette, mikor a klímaváltozásról rendezett konferencia védnöke lett.
    1. The President fulfilled a long-standing engagement, when he became the patron of the conference on climate change.
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
  1. Fizeti az öccse iskoláját, a húga lakbérét, és még a szüleit is támogatja: igen sok kötelezettséget vállalt magára.
    1. He pays his brother's school expenses and the rent for his sister, and even supports the parents: he has quite a lot of commitments.
  1. bond
   USA: bɔ'nd UK: bɔnd
kötelezettség alól kibújikkif
kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják. (PHARE)fn
  1. commitments
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nts UK: kəmɪtmənts
kötelezettségekkif
  1. accounts payable
   USA: ʌ·kaʊ'nts peɪ'ʌ·bʌ·l UK: əkaʊnts peɪəbl
kötelezettségének nem tesz elegeti
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
kötelezettségét elmulasztófn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
kötelezettségét megszegőfn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
kötelezettségét nem teljesítőfn
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
kötelezettséget ró vkirei
  1. lay a charge on sy
   USA: leɪ' eɪ' tʃɔ'rʤ ɔ'n saɪ'
kötelezettséget vállali
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. assume an obligation
   USA: ʌ·suː'm ʌ·n ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: əsjuːm ən ɔblɪgeɪʃn
kötelezettséget vállalómn
  1. promissory
   USA: prɔ'mʌ·sɔː"riː· UK: prɔmɪsəriː
kötelezettség (EU)fn
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
kötelezettség nélkülkif
  1. without prejudice
   USA: wɪ"ðaʊ't pre'ʤʌ·dʌ·s UK: wɪðaʊt preʤʊdɪs
kötelezettségvállalásfn
 1. jog
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. committal
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·l UK: kəmɪtl
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
kötelezi magátkif
  1. bind oneself
   USA: baɪ'nd wʌ"nse'lf UK: baɪnd wʌnself
kötelezi magát, hogykif
  1. engage oneself to do
   USA: e·ngeɪ'ʤ wʌ"nse'lf tʌ· duː' UK: ɪngeɪʤ wʌnself tuː duː
kötelez, kényszeriti
  1. oblige
   USA: ʌ·blaɪ'ʤ UK: əbliːʒ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása