Összesen 43 találat 8 szótárban. Részletek
következményfn
  1. upshot
   USA: ʌ'pʃɔ"t UK: ʌpʃɔt
  1. succeeding
   USA: sʌ·ksiː'dɪ·ŋ UK: səksiːdɪŋ
  1. sequelae
   UK: sɪkwiːliː
  1. sequel
   USA: siː'kwʌ·l UK: siːkwəl
  1. recoil
   USA: riː·kɔɪ'l UK: rɪkɔɪl
  1. outgrowth
   USA: aʊ'tgroʊ"θ UK: aʊtgroʊθ
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Belemerültem egy másik problémába és könnyen megesik velem, hogy az ilyen gyakorlati következményekre nem terjed ki a figyelmem.
    1. My mind was preoccupied with another problem, and I'm apt to disregard these practical side issues.
  2. A Bizottság kivizsgálta ezt a kérdést.
    1. This issue was investigated by the Commission.
 1. fil
  1. inference
   USA: ɪ'nfəː·ʌ·ns UK: ɪnfərəns
  1. fruit
   USA: fruː't UK: fruːt
  1. fall-out
   USA: fɔː'laʊ"t UK: fɔːlaʊt
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. A rendszeres testedzés jó hatással van az egészségre.
    1. Regular exercise has a positive effect on your health.
  2. Ennek az egyesülésnek mélyreható következményei lesznek.
    1. But the effects of this union will be profound.
 2. fil mat
  1. corollary
   USA: kɔː'rʌ·le"riː· UK: kərɔləriː
  1. consequent
   USA: kɔ'nsʌ·kwʌ·nt UK: kɔnsɪkwənt
  1. consequence
   USA: kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: kɔnsɪkwəns
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
  1. aftermath
   USA: æ'ftəː·mæ"θ UK: ɑftəmæθ
következményeképpenkif
  1. subsequent upon
   USA: sʌ'bsʌ·kwʌ·nt ʌ·pɔ'n UK: sʌbsɪkwənt əpɔn
kellemetlen következményfn
  1. biz kickback
   USA: kɪ'kbæ"k UK: kɪkbæk
szükségszerű következményfn
  1. connotation
   USA: kɔ"nʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: kɔnəteɪʃn
fontos következményekkel járómn
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
(súlyos) következményekkel járókif
  1. pregnant with consequences
   USA: pre'gnʌ·nt wʌ·ð kɔ'nsʌ·kwe"nsʌ·z UK: pregnənt wɪð kɔnsɪkwənsɪz
súlyos következményekkel járókif
  1. pregnant with consequences
   USA: pre'gnʌ·nt wʌ·ð kɔ'nsʌ·kwe"nsʌ·z UK: pregnənt wɪð kɔnsɪkwənsɪz
súlyos következménye leszkif
okoz/lehúz <következményt>i
  1. draw down
   USA: drɔː' daʊ'n UK: drɔː daʊn
így (mint következmény)hsz
  1. hence
   USA: he'ns UK: hens
vele jár (következmény)i
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
vállalja a következményeketi
  1. face the music
   USA: feɪ's ðiː· myuː'zɪ·k UK: feɪs ðiː mjuːzɪk
vállalja a következményeket/tartja a hátát/szembenéz a következményekkelkif
  1. face the music
   USA: feɪ's ðiː· myuː'zɪ·k UK: feɪs ðiː mjuːzɪk
következményfn
  1. e Wirkung
   'vɪɐkʊŋ
   1. többes szám:
   2. Wirkungen
   1. birtokos eset:
   2. Wirkung
  1. r Schluss
   1. birtokos eset:
   2. Schlusses
  1. e Konsequenz
   kɔnze'kvɛnts
   1. többes szám:
   2. Konsequenzen
   1. birtokos eset:
   2. Konsequenz
  1. hiv s Gefolge
   gə'fɔlgə
   1. többes szám:
   2. Gefolge
   1. birtokos eset:
   2. Gefolges
  1. átv e Frucht
   'frʊxt
   1. birtokos eset:
   2. Frucht
 1. fil
  1. e Folgerung
   'fɔlgərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Folgerungen
   1. birtokos eset:
   2. Folgerung
  1. e Folge
   'fɔlgə
   1. többes szám:
   2. Folgen
   1. birtokos eset:
   2. Folge
  1. s Fazit
   'faːtsɪt
   1. többes szám:
   2. Fazits
   1. birtokos eset:
   2. Fazits
következmény nélkülmn
kihat, következményekkel járkif
következményfn
szükségszerű következményfn
következménynincs
következménynincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása