COVID-19 Fight
Összesen 45 találat 8 szótárban. Részletek
közöli
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. tell
   USA: te'l UK: tel
 1. gazd
  1. quote
   USA: kwoʊ't UK: kwoʊt
  1. notify
   USA: noʊ'tʌ·faɪ" UK: noʊtɪfaɪ
  1. intimate
   USA: ɪ'nʌ·mʌ·t UK: ɪntɪmeɪt
  1. inform
   USA: ɪ"nfɔː'rm UK: ɪnfɔːm
  1. inform sy
   USA: ɪ"nfɔː'rm saɪ'
  1. impart
   USA: ɪ"mpɔ'rt UK: ɪmpɑt
  1. give forth
   USA: gɪ'v fɔː'rθ UK: gɪv fɔːθ
  1. communicate
   USA: kʌ·myuː'nʌ·keɪ"t UK: kəmjuːnɪkeɪt
  1. announce
   USA: ʌ·naʊ'ns UK: ənaʊns
  1. Mintha valakinek halálhírét közölték volna velünk.
    1. It was as if one had announced a death.
közölhetetlenmn
  1. incommunicable
   UK: ɪnkəmjuːnɪkəbl
közölhetőmn
  1. communicable
   USA: kʌ·myuː'nʌ·kʌ·bʌ·l UK: kəmjuːnɪkəbl
közölje vele (a dolgot) kíméletesenkif
  1. put it to him nicely
   USA: pʊ't ʌ·t tʌ· ɪ"m naɪ'sliː· UK: pʊt ɪt tuː hɪm naɪsliː
bizalmasan közöli
  1. confide
   USA: kʌ·nfaɪ'd UK: kənfaɪd
jelekkel közöli
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
nem közölhetőmn
  1. incommunicable
   UK: ɪnkəmjuːnɪkəbl
nem közöltmn
  1. uncommunicated
   UK: ʌnkəmjuːnɪkeɪtɪd
bizalmasan közöl vmit vkiveli
  1. make a confidence to sy
   USA: meɪ'k eɪ' kɔ'nfʌ·dʌ·ns tʌ· saɪ'
szemafor útján közöli
  1. semaphore
   UK: seməfɔːr
sajnálattal kell közölnömkif
  1. i regret to say
   USA: aɪ' rɪ·gre't tʌ· seɪ' UK: aɪ rɪgret tuː seɪ
több újságban egyszerre közöli
  1. syndicate
   USA: sɪ'ndʌ·keɪ"t UK: sɪndɪkeɪt
nem tudom, hogy közöljemkif
el ne felejtsd velem közölnikif
közöl vkivelkif
bizalmasan közöli
megad; közöl; megszab; felvági
közöli
 1. szóban
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása