COVID-19 Fight
Összesen 419 találat 11 szótárban. Részletek
közösmn
  1. public
   USA: pʌ'blɪ·k UK: pʌblɪk
  1. biz mutual
   USA: myuː'tʃʌ·wʌ·l UK: mjuːtʃʊəl
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
  1. general
   USA: ʤe'nrʌ·l UK: ʤenrəl
  1. concerted
   USA: kʌ·nsəː'tʌ·d UK: kənsəːtɪd
  1. rég common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
  1. Ezért van, hogy a becsületes ember a közös ellenség.
    1. So an honest man is the common enemy.
  1. combined
   USA: kʌ·mbaɪ'nd UK: kəmbaɪnd
  1. collective
   USA: kʌ·le'ktɪ·v UK: kəlektɪv
közös agrárpolitikakif
  1. Common Agricultural Policy (CAP)
   USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga (PHARE)kif
  1. Common Agricultural Policy (CAP)
   USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
Közös Agrárpolitika (EU)kif
  1. Common Agricultural Policy
   USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː
közös állásponton van vkiveli
  1. line up with sy
   USA: laɪ'n ʌ'p wʌ·ð saɪ'
közös asztalkif
  1. common table
   USA: kɔ'mʌ·n teɪ'bʌ·l UK: kɔmən teɪbl
közös autóhasználatfn
  1. carpool
   USA: kɔ'rpuː"l
közös barátainkkif
  1. our mutual friends
   USA: ɔ'r myuː'tʃʌ·wʌ·l fre'nz UK: aʊər mjuːtʃʊəl frendz
közös barátunkkif
  1. our mutual friend
   USA: ɔ'r myuː'tʃʌ·wʌ·l fre'nd UK: aʊər mjuːtʃʊəl frend
közös bevételezésfn
 1. gazd
  1. pool
   USA: puː'l UK: puːl
közös birtoklásfn
 1. jog
  1. unity
   USA: yuː'nʌ·tiː· UK: juːnɪtiː
  1. communal tenure
   USA: kʌ·myuː'nʌ·l te'nyəː· UK: kɔmjʊnl tenjʊər
közös bizottságkif
  1. joint committee
   USA: ʤɔɪ'nt kʌ·mɪ'tiː· UK: ʤɔɪnt kəmɪtiː
közös ebédlőfn
  1. hall
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. dining hall
   USA: daɪ'nɪ·ŋ hɔː'l UK: daɪnɪŋ hɔːl
közös, együttes, egyesítettfn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
közös elvi síkkif
  1. common ground
   USA: kɔ'mʌ·n graʊ'nd UK: kɔmən graʊnd
közösenhsz
  1. together
   USA: tʌ·ge'ðəː· UK: təgeðər
  1. jointly
   USA: ʤɔɪ'ntliː· UK: ʤɔɪntliː
  1. commonly
   USA: kɔ'mʌ·nliː· UK: kɔmənliː
közösen aláírómn
  1. co-signatory
   UK: koʊsɪgnətəriː
közösen birtokolt részvénykif
  1. joint shares
   USA: ʤɔɪ'nt ʃe'rz UK: ʤɔɪnt ʃeəz
közösen kezeli
 1. vasút
  1. pool
   USA: puː'l UK: puːl
közösen vállalják a költségeketkif
  1. share the expenses
   USA: ʃe'r ðiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ʃeər ðiː ɪkspensɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása