Összesen 51 találat 9 szótárban. Részletek
közepesmn
  1. o level
   USA: oʊ' le'vʌ·l UK: oʊ levl
  1. moderate
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t UK: mɔdəreɪt
 1. gazd
  1. middling
   USA: mɪ'dlɪ·ŋ UK: mɪdlɪŋ
  1. medium
   USA: miː'diː·ʌ·m UK: miːdɪəm
  1. mediocre
   USA: miː"diː·oʊ'kəː· UK: miːdɪoʊkər
  1. medial
   USA: miː'dyʌ·l UK: miːdɪəl
  1. mean
   USA: miː'n UK: miːn
  1. A közepes atomtömeg az atomi tömeg osztva a protonok számával
    1. The mean weight is the atomic weight divided by the number of protons
  1. average
   USA: æ'vrɪ·ʤ UK: ævərɪʤ
  1. Szükség esetén egy közepes beállítást kell alkalmazni.
    1. If necessary, an average setting shall be adopted.
közepes előmenetelűfn
  1. ordinary level
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· le'vʌ·l UK: ɔːdnriː levl
közepesenhsz
  1. moderately
   USA: mɔ'dəː·ʌ·tliː· UK: mɔdərətliː
  1. middling
   USA: mɪ'dlɪ·ŋ UK: mɪdlɪŋ
  1. meanly
   UK: miːnliː
közepesen alulkif
  1. beneath the average
   USA: bʌ·niː'θ ðiː· æ'vrɪ·ʤ UK: bɪniːθ ðiː ævərɪʤ
közepes(en); átlagosfn
  1. medium
   USA: miː'diː·ʌ·m UK: miːdɪəm
közepesen műveltmn
  1. middle-brow
   UK: mɪdlbraʊ
közepes eredménykif
  1. satisfactory mark
   USA: sæ"tʌ·sfæ'ktəː·iː· mɔ'rk UK: sætɪsfæktəriː mɑk
  1. pass mark
   USA: pæ's mɔ'rk UK: pɑs mɑk
  1. fair mark
   USA: fe'r mɔ'rk UK: feər mɑk
közepes fokú integráltságkif
  1. medium scale integration
   USA: miː'diː·ʌ·m skeɪ'l ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: miːdɪəm skeɪl ɪntɪgreɪʃn
közepes képességekkif
  1. moderate abilities
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: mɔdəreɪt əbɪlɪtɪz
közepes menetsebességkif
  1. medium pace
   USA: miː'diː·ʌ·m peɪ's UK: miːdɪəm peɪsiː
közepes méretűmn
közepesnél jóval nagyobbkif
  1. well above the average
   USA: we'l ʌ·bʌ'v ðiː· æ'vrɪ·ʤ UK: wel əbʌv ðiː ævərɪʤ
  1. fairly above the average
   USA: fe'rliː· ʌ·bʌ'v ðiː· æ'vrɪ·ʤ UK: feəliː əbʌv ðiː ævərɪʤ
közepes osztályzatmn
  1. satisfactory
   USA: sæ"tʌ·sfæ'ktəː·iː· UK: sætɪsfæktəriː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
közepességfn
  1. meanness
   USA: miː'nnʌ·s UK: miːnnəs
közepes tehetségkif
  1. moderate abilities
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: mɔdəreɪt əbɪlɪtɪz
közepes vízszolgáltatásfn
  1. module
   USA: mɔ'ʤuː·l UK: mɔdjuːl
Small and medium sized companies - kis és közepes méretű vállalatok (EU)kif
közepesmn
közepes magasságfn
közepes nagyságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása