COVID-19 Fight
Összesen 127 találat 9 szótárban. Részletek
közvetlenmn
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
  1. straightaway
   USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. shirt-sleeve
   USA: ʃəː'tsliː"v UK: ʃəːtsliːv
  1. proximate
   USA: prɔ'ksʌ·mʌ·t UK: prɔksɪmət
 1. kat
  1. point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
  1. on-line
   USA: ɔː'nlaɪ"n
  1. instant
   USA: ɪ'nstʌ·nt UK: ɪnstənt
  1. informal
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l UK: ɪnfɔːml
  1. immediate
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·t UK: ɪmiːdɪət
  1. genial
   USA: ʤiː'nyʌ·l UK: ʤiːnɪəl
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. US common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
közvetlen, azonnali; sürgető, sürgősmn
  1. immediate
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·t UK: ɪmiːdɪət
közvetlen billentyűzetkif
  1. direct console
   USA: dɪ·re'kt kʌ·nsoʊ'l UK: dɪrekt kɔnsoʊl
közvetlen cselekvésfn
  1. direct action
   USA: dɪ·re'kt æ'kʃʌ·n UK: dɪrekt ækʃn
közvetlen elérésű tárkif
  1. random access memory
   USA: ræ'ndʌ·m æ'kse"s me'məː·iː· UK: rændəm ækses meməriː
közvetlen forgalomfn
  1. through service
   USA: θruː' səː'vʌ·s UK: θruː səːvɪs
közvetlen földzárlatkif
  1. dead ground
   USA: de'd graʊ'nd UK: ded graʊnd
közvetlen hangúmn
  1. fireside
   USA: faɪ'əː·saɪ"d UK: faɪəsaɪd
közvetlen hozzáféréskif
  1. random access
   USA: ræ'ndʌ·m æ'kse"s UK: rændəm ækses
  1. direct access
   USA: dɪ·re'kt æ'kse"s UK: dɪrekt ækses
közvetlen, informálismn
  1. informal
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l UK: ɪnfɔːml
közvetlen járatkif
  1. through line
   USA: θruː' laɪ'n UK: θruː laɪn
  1. direct service
   USA: dɪ·re'kt səː'vʌ·s UK: dɪrekt səːvɪs
közvetlen kocsikif
  1. through carriage
   USA: θruː' kæ'rɪ·ʤ UK: θruː kærɪʤ
közvetlen kocsi vhovakif
közvetlen közelkif
  1. at close quarters
   USA: æ't kloʊ'z kwɔː'rtəː·z UK: ət kloʊz kwɔːtəz
közvetlen közelbenhsz
  1. near at hand
   USA: nɪ'r æ't hæ'nd UK: nɪər ət hænd
  1. hard by
   USA: hɔ'rd baɪ' UK: hɑd baɪ
közvetlen közel(ében)kif
  1. near by
   USA: nɪ'r baɪ' UK: nɪər baɪ
közvetlen közelébenkif
  1. near by
   USA: nɪ'r baɪ' UK: nɪər baɪ
  1. hard by
   USA: hɔ'rd baɪ' UK: hɑd baɪ
  1. by near
   USA: baɪ' nɪ'r UK: baɪ nɪər
közvetlen közelében levőmn
  1. proximate
   USA: prɔ'ksʌ·mʌ·t UK: prɔksɪmət
közvetlen közelrőlkif
  1. at close quarters
   USA: æ't kloʊ'z kwɔː'rtəː·z UK: ət kloʊz kwɔːtəz
közvetlen közelről leadottmn
  1. point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása