Összesen 475 találat 9 szótárban. Részletek
különhsz
  1. specially
   USA: spe'ʃliː· UK: speʃəliː
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
  1. separate
   USA: se'prʌ·t UK: seprət
  1. plus
   USA: plʌ's UK: plʌs
  1. extra
   USA: e'kstrʌ· UK: ekstrə
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
  1. US charter
   USA: tʃɔ'rtəː· UK: tʃɑtər
  1. apart
   USA: ʌ·pɔ'rt UK: əpɑt
külön(álló)mn
  1. separate
   USA: se'prʌ·t UK: seprət
különállómn
  1. separate
   USA: se'prʌ·t UK: seprət
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
 1. műsz
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. disparate
   USA: dɪ'spəː·ʌ·t UK: dɪspərət
  1. discrete
   USA: dɪ"skriː't UK: dɪskriːt
  1. detached
   USA: diː·tæ'tʃt UK: dɪtætʃt
különálló alkatrészkif
  1. loose part
   USA: luː's pɔ'rt UK: luːs pɑt
különállóanhsz
különálló házkif
  1. detached house
   USA: diː·tæ'tʃt haʊ's UK: dɪtætʃt haʊz
különálló lapkif
  1. loose leaf
   USA: luː's liː'f UK: luːs liːf
különbi
  1. better
   USA: be'təː· UK: betər
külön bejáratú lakáskif
  1. self-contained flat
   UK: selfkənteɪnd flæt
különbenhsz
  1. otherwise
   USA: ʌ'ðəː·waɪ"z UK: ʌðəwaɪz
  1. Telefonálj haza, különben aggódni fognak a szüleid.
    1. Phone home, otherwise your parents will be worried.
  1. or else
   USA: əː· e'ls UK: ɔːr els
  1. else
   USA: e'ls UK: els
különben isksz
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
  1. Nincs időm elmenni a koncertjére, és különben is túl drága.
    1. I don't have time to go to his concert and anyway it's too expensive.
  1. anyhow
   USA: e'niː·haʊ" UK: enɪhaʊ
külön borítékbankif
  1. under separate cover
   USA: ʌ'ndəː· se'prʌ·t kʌ'vəː· UK: ʌndər seprət kʌvər
különbözésfn
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
különbözetfn
  1. margin
   USA: mɔ'rʤʌ·n UK: mɑʤɪn
különböziki
  1. vary in
   USA: ve'riː· ɪ'n UK: veəriː ɪn
  1. differs
   USA: dɪ'fəː·z UK: dɪfəz
  1. differ
   USA: dɪ'fəː· UK: dɪfər
  1. contrast
   USA: kʌ·ntræ'st UK: kɔntrɑst
különbözö, másmn
  1. different
   USA: dɪ'frʌ·nt UK: dɪfrənt
különbözőmn
  1. various
   USA: ve'riː·ʌ·s UK: veərɪəs
  1. variant
   USA: ve'riː·ʌ·nt UK: veərɪənt
  1. unlike
   USA: ʌ·nlaɪ'k UK: ʌnlaɪk
  1. sundry
   USA: sʌ'ndriː· UK: sʌndriː
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Nehéz olyan szerződést kötni, amely megfelel a szerződő felek különböző érdekeinek.
    1. It is difficult to reach an agreement which will satisfy the several interests of the parties concerned.
  1. miscellaneous
   USA: mɪ"sʌ·leɪ'niː·ʌ·s UK: mɪsəleɪnɪəs
  1. diverse
   USA: dɪ·vəː's UK: daɪvəːs
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
  1. dissimilar
   USA: dɪ"sɪ'mʌ·ləː· UK: dɪsɪmɪlər
  1. differing
   USA: dɪ'frɪ·ŋ UK: dɪfərɪŋ
  1. different
   USA: dɪ'frʌ·nt UK: dɪfrənt
különbözőségfn
  1. otherness
   USA: ʌ'ðəː·nʌ·s UK: ʌðənes
  1. heterogeneity
   USA: he"təː·ʌ·ʤʌ·neɪ'ʌ·tiː· UK: hetəroʊʤɪniːɪtiː
  1. diversity
   USA: daɪ·vəː'sʌ·tiː· UK: daɪvəːsɪtiː
  1. distinctness
   UK: dɪstɪŋktnəs
  1. dissimilarity
   USA: dɪ"sɪ"mʌ·læ'rʌ·tiː· UK: dɪsɪmɪlærɪtiː
  1. discrepancy
   USA: dɪ"skre'pʌ·nsiː· UK: dɪskrepənsiː
  1. antithesis, antitheses
   UK: æntɪθɪsɪs æntɪθəsiːz
különböző színűmn
  1. varicoloured
   UK: veərɪkʌləd
  1. parti-coloured
   UK: pɑtɪkʌləd
különbségfn
  1. odds
   USA: ɔ'dz UK: ɔdz
  1. distinction
   USA: dɪ"stɪ'ŋkʃʌ·n UK: dɪstɪŋkʃn
  1. difference
   USA: dɪ'frʌ·ns UK: dɪfrəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása