COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 8 szótárban. Részletek
különbözőmn
  1. various
   USA: ve'riː·ʌ·s UK: veərɪəs
  1. variant
   USA: ve'riː·ʌ·nt UK: veərɪənt
  1. unlike
   USA: ʌ·nlaɪ'k UK: ʌnlaɪk
  1. sundry
   USA: sʌ'ndriː· UK: sʌndriː
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Nehéz olyan szerződést kötni, amely megfelel a szerződő felek különböző érdekeinek.
    1. It is difficult to reach an agreement which will satisfy the several interests of the parties concerned.
  1. miscellaneous
   USA: mɪ"sʌ·leɪ'niː·ʌ·s UK: mɪsəleɪnɪəs
  1. diverse
   USA: dɪ·vəː's UK: daɪvəːs
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
  1. dissimilar
   USA: dɪ"sɪ'mʌ·ləː· UK: dɪsɪmɪlər
  1. differing
   USA: dɪ'frɪ·ŋ UK: dɪfərɪŋ
  1. different
   USA: dɪ'frʌ·nt UK: dɪfrənt
különböző apró árucikkekfn
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
különbözőségfn
  1. otherness
   USA: ʌ'ðəː·nʌ·s UK: ʌðənes
  1. heterogeneity
   USA: he"təː·ʌ·ʤʌ·neɪ'ʌ·tiː· UK: hetəroʊʤɪniːɪtiː
  1. diversity
   USA: daɪ·vəː'sʌ·tiː· UK: daɪvəːsɪtiː
  1. distinctness
   UK: dɪstɪŋktnəs
  1. dissimilarity
   USA: dɪ"sɪ"mʌ·læ'rʌ·tiː· UK: dɪsɪmɪlærɪtiː
  1. discrepancy
   USA: dɪ"skre'pʌ·nsiː· UK: dɪskrepənsiː
  1. antithesis, antitheses
   UK: æntɪθɪsɪs æntɪθəsiːz
különböző színűmn
  1. varicoloured
   UK: veərɪkʌləd
  1. parti-coloured
   UK: pɑtɪkʌləd
különböző szinű, formájú darbokból összeállitott kézimunka pl. takarófn
  1. patchwork
   USA: pæ'tʃwəː"k UK: pætʃwəːk
a file-ok különböző méretűekkif
  1. files are different sizes
   USA: faɪ'lz əː· dɪ'frʌ·nt saɪ'zʌ·z UK: faɪlz ɑr dɪfrənt saɪzɪz
annak valamije / ...és annak különböző alakjaikif
  1. something thereof / ...and various formulations thereof
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ θe"rʌ'v ʌ·nd ve'riː·ʌ·s fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·nz θe"rʌ'v UK: sʌmθɪŋ ðeərɔv ənd veərɪəs fɔːmjʊleɪʃnz ðeərɔv
olyan ember, aki nem hűséges egy márkához, hanem szereti különböző gyártók termékeit váltogatnifn
különbözőmn
  1. verschieden
   fɛɐ'ʃiːdən
  1. unterschieden
   ʊntɐ'ʃiːdən
  1. ungleich
   'ʊnglaɪç
különbözőségfn
  1. e Verschiedenheit
   1. többes szám:
   2. Verschiedenheiten
   1. birtokos eset:
   2. Verschiedenheit
különböző színűmn
különbözőnincs
különböző, szorosan összetartozó, nehezen szétválasztható dolgokból felépülőnincs
nagyon különbözőnincs
különbözőnincs
  1. dissimile
   amitől: da dissímile, költ.: dissimíle
  1. irod dissentaneo
   dissentáneo
  1. ritk dispari
   díspari
  1. irod disforme
   amitől: da
  1. rég diforme
   amitől: da
  1. difforme
   amitől: da
  1. rég deverso
különbözőmn
  1. distante
   amitől: da
különbözőennincs
különbözőképpennincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása