különböző3
  1. various
   USA: ve'riː·ʌ·s UK: veərɪəs
  1. variant
   USA: ve'riː·ʌ·nt UK: veərɪənt
  1. unlike
   USA: ʌ·nlaɪ'k UK: ʌnlaɪk
  1. sundry
   USA: sʌ'ndriː· UK: sʌndriː
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Nehéz olyan szerződést kötni, amely megfelel a szerződő felek különböző érdekeinek.
    1. It is difficult to reach an agreement which will satisfy the several interests of the parties concerned.
  1. miscellaneous
   USA: mɪ"sʌ·leɪ'niː·ʌ·s UK: mɪsəleɪnɪəs
  1. diverse
   USA: dɪ·vəː's UK: daɪvəːs
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
  1. dissimilar
   USA: dɪ"sɪ'mʌ·ləː· UK: dɪsɪmɪlər
  1. differing
   USA: dɪ'frɪ·ŋ UK: dɪfərɪŋ
  1. different
   USA: dɪ'frʌ·nt UK: dɪfrənt
különböző apró árucikkek1
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
különböző szinű, formájú darbokból összeállitott kézimunka pl. takaró1
  1. patchwork
   USA: pæ'tʃwəː"k UK: pætʃwəːk
különböző színű3
  1. varicoloured
   UK: veərɪkʌləd
  1. parti-coloured
   UK: pɑtɪkʌləd
különbözőség1
  1. otherness
   USA: ʌ'ðəː·nʌ·s UK: ʌðənes
  1. heterogeneity
   USA: he"təː·ʌ·ʤʌ·neɪ'ʌ·tiː· UK: hetəroʊʤɪniːɪtiː
  1. diversity
   USA: daɪ·vəː'sʌ·tiː· UK: daɪvəːsɪtiː
  1. distinctness
   UK: dɪstɪŋktnəs
  1. dissimilarity
   USA: dɪ"sɪ"mʌ·læ'rʌ·tiː· UK: dɪsɪmɪlærɪtiː
  1. discrepancy
   USA: dɪ"skre'pʌ·nsiː· UK: dɪskrepənsiː
  1. antithesis, antitheses
   UK: æntɪθɪsɪs æntɪθəsiːz
a file-ok különböző méretűek13
  1. files are different sizes
   USA: faɪ'lz əː· dɪ'frʌ·nt saɪ'zʌ·z UK: faɪlz ɑr dɪfrənt saɪzɪz
annak valamije / ...és annak különböző alakjai13
  1. something thereof / ...and various formulations thereof
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ θe"rʌ'v ʌ·nd ve'riː·ʌ·s fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·nz θe"rʌ'v UK: sʌmθɪŋ ðeərɔv ənd veərɪəs fɔːmjʊleɪʃnz ðeərɔv
olyan ember, aki nem hűséges egy márkához, hanem szereti különböző gyártók termékeit váltogatni1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása