különféle3
  1. various
   USA: ve'riː·ʌ·s UK: veərɪəs
  1. sundry
   USA: sʌ'ndriː· UK: sʌndriː
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Az új mobiltelefonjuk különféle funkciókat kapcsol össze mint a telefon, fényképezőgép és médialejátszó.
    1. Their new mobile phone combines several functions such as phone, camera and mediaplayer.
  1. multiform
   UK: mʌltɪfɔːm
  1. multifarious
   UK: mʌltɪfeərɪəs
  1. miscellaneous
   USA: mɪ"sʌ·leɪ'niː·ʌ·s UK: mɪsəleɪnɪəs
  1. diverse
   USA: dɪ·vəː's UK: daɪvəːs
  1. divers
   USA: daɪ'vəː·z UK: daɪvəːz
különféle, különbözö3
  1. various
   USA: ve'riː·ʌ·s UK: veərɪəs
különféleképp4
  1. differently
   USA: dɪ'fəː·e"ntliː· UK: dɪfrəntliː
különféleség1
  1. diversity
   USA: daɪ·vəː'sʌ·tiː· UK: daɪvəːsɪtiː
több, különféle, néhány3
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)13
partnerszervezetek - A partnerországokban működő intézmények, amelyekkel a Phare a különféle programok vagy projektek kapcsán együttműködik. Köztük vannak minisztériumok, alapok, érdekképviseleti szervezetek, egyetemek, oktatási központok, regionális vagy13
beszerzési ügynök - Olyan cég, amelyet a Phare szerződő hatóságok különféle szükségletek és berendezések beszerzésének lebonyolításához szerződtetnek. (PHARE)13
  1. procurement agent
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt eɪ'ʤʌ·nt UK: prəkjʊəmənt eɪʤənt
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu13
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHARE13
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle f13
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása